Nieuws

Brussel is de grootste zorgverlener van België
Brussel telt in totaal 27 ziekenhuizen verspreid over 34 sites. Brussel is met 14% van het totaal aantal ziekenhuisbedden in België een zeer belangrijk regionaal zorggebied. Een gebied dat bovendien zorgbehoeften lenigt tot ver buiten de Brusselse grenzen! Minstens 38% van het aantal patiënten in Brusselse ziekenhuizen komt immers van buiten de hoofdstad. Niet alleen het medisch aanbod is van een hoge kwaliteit, ook de ziekenhuisinfrastructuur en de medisch-technische diensten zijn op hun gebied het neusje van de zalm.

Voor enkele zeer specifieke gespecialiseerde ziekenhuizen als het brandwondencentrum, het kankercentrum Jules Bordet of Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kunnen veel patiënten zelfs niet zonder Brussel.

Met 3 van de 7 Belgische universitaire ziekenhuizen op haar grondgebied heeft Brussel ook een internationale uitstraling als medisch-wetenschappelijk en gespecialiseerd knooppunt.

Al deze ziekenhuizen samen stellen meer dan 27.000 mensen tewerk.  Ze dragen bij tot onze uitstekende en over de grenzen befaamde expertise. Maar ze zijn ook een bron van welvaart en tewerkstelling voor het gewest en het land.

 

#behealthy

#bebrussels