Nieuws

Frans: een culturele en economische troef in België, Europa en de wereld
Het is een cliché: Brussel ligt op het raakvlak van twee culturen. De “Espace Francophone” verenigt wereldwijd alle landen waar het Frans een officiële taal is of waar minstens één op vijf bewoners Frans spreekt. In die “Espace Francophone” is Brussel één van de belangrijkste culturele en economische polen. Na Parijs maar vóór Montreal is onze meertalige en meervoudige hoofdstad de meest welvarende stad waar Frans gesproken wordt. Van alle EU-burgers spreekt 24% Frans en is het van 14% de moedertaal. Dankzij Brussel pikt ons land zijn graantje mee van de welvaart die wereldwijd aan de cultuurindustrie is te danken.  Brussel stelt in de creatieve sectoren in het algemeen 37.000 mensen tewerk. Onze French Connection loont.


Of je nu Franstalig bent, Nederlandstalig, anderstalig, meertalig, … Frans is een troef voor de hoofdstad en het land. Dus prettige feestdag aan alle Franstaligen op 27 september.


#bebrussels