Nieuws

Khadija zamouri: “Overregulering van de Brusselse energiemarkt leidt tot verstoorde marktwerking en hogere prijzen.”
BRUSSEL - De Brusselse energiemarkt werd in 2007 geliberaliseerd. Daar valt vandaag helaas niet veel meer van te zien. Met het vertrek van OCTA plus zijn er slechts vijf (waarvan 2 grote spelers) energieleveranciers actief in onze hoofdstad. Ter vergelijking: in Vlaanderen en Wallonië heb je er twee tot drie keer zoveel. 

 

Brugel, de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijs, meldt dat de Brusselse te strikte regelgeving om kwetsbare klanten te beschermen (toekomstige) spelers op de markt afschrikt, de facto moeten we vandaag dan ook spreken van een duopolie waardoor de prijzen voor de consumenten stijgen en er van keuzevrijheid amper nog sprake is.

 

'De hoogoplopende wanbetalers op de Brusselse energiemarkt en de te grote bescherming die ze genieten maakt het te risicovol om nog op de markt de blijven in Brussel. Daarbij komt dat we net deze leveranciers nodig hebben voor de energietransitie.', zegt Khadija Zamouri, Wat de bescherming van de meest kwetsbare klanten betreft meen ik dat een geüniformiseerd beleid over de 19 OCMW’s heen al een goede aanzet zou zijn om de aanpak beter de cibleren en niet de bazooka van algemene regels boven te halen.