Nieuws

Carla Dejonghe over de verlaging van de minimumoppervlakte van SVK-woningen: “Zo kunnen we mensen in nood sneller onderdak bieden”
BRUSSELS PARLEMENT – In de plenaire vergadering van 21 januari 2022 werd een voorstel van resolutie gestemd betreffende de verlaging van de minimumoppervlakte van woningen beheerd door sociale verhuurkantoren (SVK) tot 18 m², getekend door Carla Dejonghe voor de Open Vld-fractie. “Een goed initiatief dat er o.a. op vraag van de SVK-sector zelf kwam, want zo kunnen veel mensen in nood sneller onderdak krijgen”, althans volgens Dejonghe.

 

Sinds 1998 is het aantal woningen beheerd door SVK’s enkel gestegen, met intussen bijna 7.500 woningen. “SVK’s zijn het perfecte voorbeeld van het bundelen van de krachten van publieke en private actoren: privé-verhuurders vertrouwen hun privé-woning toe aan een publieke SVK en zijn akkoord om huur van hen te ontvangen die onder de marktprijs ligt. In ruil daarvoor krijgen zij wel de garantie dat hun huur altijd netjes zal worden doorbetaald (zelfs als het eventueel leegstaat), hebben zij betere toegang tot premies én worden ze vrijgesteld van hun onroerende voorheffing. Het verzoent privé-eigenaars en sociale huurders”, legt Carla Dejonghe uit.

 

Wel sloegen de SVK’s een noodkreet, aangezien ze mensen in noodsituaties soms niet konden verder helpen omwille van de oppervlaktelimiet van 26 m², terwijl ze wél over dergelijke ruimtes beschikten. Tot dusver mochten enkel SVK’s voor studenten onder die limiet duiken. “Het verlagen van de limiet betekent absoluut niet dat de kwaliteit van de woningen en het comfort van de huurders naar omlaag gaat. Op deze manier zijn er enkel meer woningen. Als men niet actief is op het veld, kan men zich de noodsituaties vaak niet eens voorstellen, maar het probleem stelt zich wel vaker. Slachtoffers van geweld, daklozen, drugsverslaafden of ex-gedetineerden die plots dringend nood aan onderdak hebben… Je beschikt dan over een kamertje, maar mag die wettelijk niet verhuren. Dit kan niet”, gaat Dejonghe verder.

 

Het voorstel van resolutie dat de limiet naar 18 m² verlaagt om meer tijdelijke transitwoningen of woningen van het type ‘housing first’ te voorzien voor mensen in noodsituaties werd daarom gestemd in het parlement. “Hiermee kunnen we die kleinere, beschikbare ruimtes benutten, terwijl er wordt gezocht naar een oplossing op lange termijn voor elk noodgeval, en terwijl er  wordtgewerkt aan ondersteuningsmaatregelen om hen stabiliteit aan te bieden”, besluit Carla Dejonghe.