Nieuws

Quentin van den Hove: Meertaligheid in de Schaarbeekse administratie
Vanaf nu zullen Schaarbekenaren ook in andere talen dan het Nederlands en het Frans terecht kunnen in het gemeentehuis. Quentin van den Hove, (OPEN Vld) schepen van bevolking in Schaarbeek kondigt met trots aan dat het college van burgemeester en schepenen, meertaligheid omarmt. 


Vanaf dit jaar zullen ook anderstaligen terecht kunnen in het gemeentehuis van Schaarbeek. Naast het Nederlands en het Frans zal ook het Engels gebruikt worden in de mondelinge dienstverlening. Voor andere talen kunnen de burgers vanaf nu ook kiezen om zich te laten bijstaan door een vertaler die tegen een prijs van €20 ter beschikking wordt gesteld door de gemeente.  


“Schaarbeek kent meer en meer mensen van andere nationaliteiten. De top 10 meest voorkomende nationaliteiten in onze gemeente zijn Bulgaren, Roemenen, Fransen, Marokkanen, Turken, Spanjaarden, Italianen, Polen, Portugezen en Nederlanders. Slechts twee landen hiervan spreken het Frans of het Nederlands. En dat merken we uiteraard ook in het gemeentehuis”, zegt van den Hove. “Het gebruik van het Engels toelaten is een evidentie. Met het Engels komen de burgers meestal al een heel eind verder en nu worden al heel wat burgers ‘en stoemelings’ in het Engels geholpen. Vanaf begin 2022 officialiseren we die realiteit”


Voor Quentin van den Hove die jarenlang in de privésector in een internationale functie heeft gewerkt, is het belangrijk dat iedereen op een efficiënte en klantvriendelijke manier geholpen wordt. “Administratieve procedures zijn vaak lang en ingewikkeld, zegt van den Hove, daarom is het belangrijk dat iedereen begrijpt wat er van hen verwacht wordt. Een juiste communicatie is de basis van een correcte dienstverlening”. 


De minister bevoegd voor de promotie van meertaligheid Sven Gatz (Open Vld), die het project Betalky.brussels lanceerde is verheugd met dit initiatief. “Als minister bevoegd voor de promotie van meertaligheid kan ik dit initiatief alleen maar toejuichen.  Naast het Nederlands en het Frans kent Schaarbeek heel wat andere talen.  De mogelijkheid om in andere talen geholpen te worden is niet alleen vanuit het oogpunt van dienstverlening nuttig maar getuigt ook van een open en tegemoetkomende houding tegenover anderstalige burgers.  Dit zal de relatie tussen de Schaarbekenaar en de gemeente alleen maar ten goede komen.” aldus de minister.   


https://bx1.be/categories/news/schaerbeek-les-services-communaux-desormais-disponibles-en-plusieurs-langues/


https://www.bruzz.be/politiek/diensten-gemeente-schaarbeek-voortaan-andere-talen-dan-nederlands-en-frans-mogelijk-2022