Nieuws

Brusselse regering roept Brussel uit tot vrijheidszone voor LGBTQIA+’ers
BRUSSEL - Het Brussels gewest is voortaan een 'LGBTQIA+-vrijheidszone'. Daarmee uit onze stad een krachtige roep om een steeds inclusiever Brussel, als reactie op de nieuwe Poolse en Hongaarse wetten.

Brussel verwelkomt alle LGBTQIA+-mensen. Het parlement dient een krachtige symbolische resolutie in die aansluit bij de verklaring van het Europees Parlement op 11 maart waarin de EU wordt uitgeroepen tot 'een vrijheidszone voor de LGBTQI-gemeenschap'. Dit is een positieve en symbolische reactie op de invoering van Poolse gebieden die zichzelf vrij verklaren van wat ze de 'LGBT-ideologie' noemen en als reactie op de nieuwe homofobe en transfobe wetten die vorige week in Hongarije zijn ingevoerd. Met hun initiatief onderstrepen Open Vld Brussels en de andere meerderheidspartijen dat Brussel een open regio is en blijft, waar iedereen zich ten volle kan ontplooien, ongeacht geslacht of identiteit.

'Brussel is al een zone van vrijheid voor LGBTQIA+-personen. Hiermee bevestigen we dat nogmaals. Dat zou de dag van vandaag vanzelfsprekend moeten zijn. Laat die regenboogvlaggen hier maar wapperen en diversiteit, respect en verdraagzaamheid floreren.'
- Khadija Zamouri, Brussels parlementslid

 

Uit een mededeling na afloop van de ministerraad blijkt dat de Brusselse regering zich er formeel toe verbindt het Brussels Gewest uit te roepen tot vrijheidszone voor LGBTQIA+’ers, in navolging van de verklaring die het Europees Parlement op 11 maart 2021 voor de hele Europese Unie heeft uitgevaardigd. De regering gaat ook een beleid voeren dat de rechten van LGBTQIA+-personen bevordert en beschermt, en anderzijds discriminatiemechanismen bestraft.

 

"Met de Brusselse regering veroordelen we het optreden van de Poolse en de Hongaarse regering tegen de rechten van LGBTQIA+-personen, dat overduidelijk in strijd is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en ook alle andere vormen van discriminatie ten aanzien van deze personen."

- Sven Gatz Brussels minister

Met het uitroepen van Brussel als LGBTQIA+ vrijheidszone kan de stad haar rol als hoofdstad van de Europese Unie extra onderstrepen. In een waardengemeenschap, wat de Europese Unie is en moet blijven, kan men niet accepteren dat deze essentiële kernwaarden onder druk komen te staan. Brussel moet de hoofdstad blijven van een Unie waar gelijke rechten voor holebi's en transgenders niet langer ter discussie staan.