Nieuws

Khadija Zamouri over Brusselse COVID-aanbevelingen: Corona legt digitale kloof pijnlijk bloot
BRUSSEL - Voor Khadija Zamouri (Open Vld) is er nood aan digitale opleidingen voor werkzoekenden, in het bijzonder de minst gekwalificeerde werkzoekenden. “Werkzoekenden hebben tijdens de crisis de digitale kloof extra hard ervaren. Cijfers van Actiris (de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling) tonen een daling van het aantal inschrijvingen. Het volstaat niet dat Actiris en de OCMW’s een fysiek loket openhouden, ze moeten ook de meest kwetsbaren de weg naar het elektronisch loket wijzen”. 

 

Khadija Zamouri reageert in het kader van de pandemie-aanbevelingen die de commissie leden van de COVID-commissie van het Brussels Parlement vandaag voorstelden. Zamouri volgde de parlementaire commissie op voor open Vld. De commissie moest voorstellen formuleren die nuttig zouden zijn bij mogelijk komende lockdowns. De aanbevelingen gaan over uiteenlopende aspecten, van gezondheid, veiligheid, communicatie tot uiteraard economie. Khadija Zamouri benadrukte dat het overbruggen van de digitale kloof verder gaat dan werkzoekenden. “Er is ook nog veel werk aan de winkel inzake e-commerce. Het is belangrijk dat lokale ondernemers mee zijn in de digitale economie”. Zamouri is blij met de vele aanbevelingen die in het verlengde van de genomen steunmaatregelen liggen. “Deze maatregelen zijn essentieel. De ondernemers die we ook vanuit Brussel hebben geholpen, dragen bij tot de sociale en economische ontwikkeling van het gewest. Ik denk vooral aan de maatregelen voor handelshuurovereenkomsten van zelfstandigen. Of versterken van proxi-leningen om de kleine ondernemingen en handelszaken een duwtje in de rug te geven. Ook een soepele administratie die op de onmiddellijke noden inspeelt en goed en tijdig informeert is essentieel”. 

 

Tot slot benadrukt Khadija Zamouri de nood aan één duidelijk aanspreekpunt, een SPOC (Single Point of Contact) dat instaat voor de algemene coördinatie van het crisisbeheer, het verschaffen van eenduidige informatie, het dispatchen van en naar de bevoegde autoriteiten en het opstellen van samenwerkingsverbanden tussen de Brusselse regering en de organisaties onderling. “Deze aanbeveling vloeit duidelijk voort uit alle hoorzittingen die we hier in deze commissie hebben gehad. De vraag naar een duidelijke communicatie wordt hiermee opgevangen” aldus Khadija Zamouri. 

info: khadijazamouri.be