Nieuws

Brusselse zomerschool van start als Talen-t-boost
De Brusselse zomerschool gaat vandaag 6 juli van start onder een nieuwe naam, Talen-t-Boost, en met een capaciteit die van 60 naar 108 kinderen wordt verhoogd. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert al meer dan 15 jaar een zomerschool voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot 12 jaar.

Minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs en Scholenbouw: “Om in te spelen op de hoge noden op het vlak van taalstimulering Nederlands komen dit jaar niet alleen anderstalige nieuwkomers in aanmerking voor Talen-t-Boost, maar alle kinderen die extra taalstimuleringskansen kunnen gebruiken.”


Talen en talenten

Met Talen-t-boost koppelt het OCB taal- en talentontwikkeling. Gedurende vier aansluitende weken in juli ontdekken kinderen en jongeren hun talenten in een taalrijke omgeving. In taalateliers maken ze kennis met  verschillende interessegebieden zoals technologie, sport, muziek, media ….  Dit jaar werkt het OCB bijvoorbeeld intensief samen met Jeugd en Muziek Brussel. Zij gaan talig met de kinderen aan de slag via kunst, yoga en dans. In de toekomst zal het OCB de samenwerking met partners nog verder uitbouwen.


Ook tijdens het schooljaar talen-t-boosten!

De kinderen worden na de zomer niet losgelaten.  Doorheen het schooljaar worden 'terugkommomenten' georganiseerd waarbij ze opnieuw worden samengebracht voor talige ontmoetingen met spel en uitstappen. De kinderen worden op basis van hun interesses en talenten actief toegeleid naar een taalrijk vrijetijdsaanbod. 


Talen-t-boost vindt dit jaar plaats van 6 juli tot 31 juli op Campus Comenius in Koekelberg.