Nieuws

Belangrijke schoolinfrastructuur op St.Michel- en Gallaitsite opent op 1 september
Ondanks de vertraging van de werkzaamheden tijdens de lockdown en de problemen met de aanvoer van bouwmaterialen door de impact van de maatregelen tegen de Corona-epidemie, zijn de VGC en de bouwteams van St.Michel en Gallait, twee belangrijke werven, er in belangrijke mate in geslaagd de nieuwe infrastructuur klaar te krijgen om op 1 september in gebruik te kunnen worden genomen.

St. Michel, Molenbeek

Op 1 september opent op de site van de voormalige sigarettenfabrikant St.Michel het nieuwe schoolgebouw van het Imelda-instituut van het schoolbestuur KATOBA, dat nu in de Moutstraat is gevestigd. Op dezelfde site zullen in november ook de leerlingen van het GO! Lyceum Martha Somers onderdak vinden. De verhuizing van het Imelda-instituut uit de Moutstraat is ook goed nieuws voor de leerlingen van de basisschool Sint-Joris, op Nieuwland gelegen. Zij kunnen daardoor het nieuwe schooljaar aanvatten op de site van het Imelda-Instituut.

Op de St.Michelsite in de Molenbeekse Picardstraat staat een indrukwekkend bouwprogramma in de steigers: er worden twee secundaire scholen afgewerkt, de TSO en BSO-school Imelda-Instituut, een school voor 650 leerlingen, en een ASO-school, het lyceum Martha Somers, voor 750 leerlingen. De totale beschikbare vloeroppervlakte van die infrastructuur bedraagt liefst 17.000 m². Naast een gemeenschappelijke sportinfrastructuur van 2.000 m², zal elke inrichtende macht over 7.500 m² kunnen beschikken. De totale buitenruimte bedraagt 3.000 m². Waar dat wenselijk is, kan de infrastructuur door andere gebruikers benut worden. In een eerste fase zal dit het geval zijn voor de  sportinfrastructuur.

Gallait, Schaarbeek

Het erfgoeddepot op de Gallait-site, een gebouw dat de VGC kocht van de Vlaamse overheid, wordt tegen 1 september gerenoveerd en omgetoverd tot de basisschool Porta 1030 van het schoolbestuur Sint-Goedele, goed voor 220 leerlingen. Porta 1030 kan het nieuwe schooljaar inluiden met een onthaalklas, een eerste kleuterklas en een eerste leerjaar. De opening van de tienerschool voor 240 leerlingen liep vertraging op. Deze school start, samen met de nieuwe secundaire school voor 600 leerlingen, in 2021. Op de site komt ook nog een jeugdcentrum, waar jeugdwerkingen onderdak krijgen.


Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw: “We zijn blij en opgelucht dat de coronaperikelen toch niet hebben kunnen verhinderen dat we op twee van onze grootste sites waar we scholen aan het bouwen zijn, bij de start van het nieuwe schooljaar in september gloednieuwe infrastructuur zullen kunnen openen. Samen zullen die eens ze helemaal afgewerkt zijn, bijna 2.400 plaatsen opleveren. Bovendien biedt die nieuwe infrastructuur ook voor de buurt veelbelovende perspectieven. We blijven in Brussel scholen bouwen voor het Nederlandstalig onderwijs!”