Nieuws

Net Brussel werkt aan herlokalisatie van Recypark Sint-Pieters-Woluwe
Open MR-gemeenteraadsleden Carla Dejonghe en Etienne Dujardin interpelleerden op 30 juni nogmaals over het gewestelijke containerpark in Sint-Pieters-Woluwe. De buurtbewoners klagen al geruime tijd over de geluids- en verkeersoverlast die het Recypark met zich meebrengt. Net Brussel geeft nu toe dat het Recypark niet thuishoort in de residentiële wijk en is actief op zoek naar een terrein om het Recypark te herlokaliseren. Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde schepen tijdens de laatste gemeenteraad.

Positief nieuws volgens gemeenteraadsleden Carla Dejonghe en Etienne Dujardin, al blijven ze afwachtend. Etienne Dujardin: “Het containerpark werd in 2014 overgenomen door het Brussels Gewest en opengesteld voor alle inwoners van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe. Dit creëerde een echt aanzuigeffect, met alle gevolgen van dien. Op zaterdagen slibben de omliggende straten steevast dicht en is er geen doorkomen aan. Buurtbewoners houden dag en nacht hun ramen gesloten vanwege het lawaai veroorzaakt door het laden en lossen van containers. Kortom, een onhoudbare situatie.

Ook Net Brussel geeft nu toe dat het zo niet verder kan”, aldus Carla Dejonghe. “Net Brussel is actief op zoek naar een nieuwe bestemming voor het Recypark. Er zouden zelfs al enkele alternatieven op tafel liggen. Volgens de bevoegde schepen zou de herlokalisatie binnen 5 jaar kunnen plaatsvinden. Als ze die deadline effectief kunnen halen, dan zou dat een grote opluchting zijn voor de buurtbewoners.”     

Wat in de tussentijd?

In tussentijd zijn er uiteraard bijkomende maatregelen nodig om snel een antwoord te bieden op de overlast. Zo stelden Carla Dejonghe en Etienne Dujardin voor om, naar het voorbeeld van de INCOVO-containerparken, te werken met een afsprakensysteem. De schepen wil eventueel ook het aantal bezoeken per inwoner beperken. Vandaag kan in principe elke inwoner van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe dagelijks naar het Recypark gaan. De gemeente zal ook meer communiceren over de minder drukke tijdstippen om zo te proberen de bezoekersstromen meer te spreiden. Verder kondigde de gemeente aan om onderaannemers die de afspraken over ladings- en lossingstijden blijven overtreden te zullen beboeten.

Het is nu aan de gemeente om haar beloftes waar te maken en actie te ondernemen. Brieven schrijven naar Net Brussel heeft al lang geen zin meer. De gemeente moet ervoor zorgen dat de regels gerespecteerd worden en boetes opleggen aan hardleerse onderaannemers. De bevoegde schepen moet rond de tafel gaan zitten met de Brusselse minister van Leefmilieu om dit dossier eindelijk in handen te nemen. Ze zijn trouwens partijgenoten dus waar een wil is, is een weg”, concludeert Carla Dejonghe.