Nieuws

We zullen er ook zijn voor zelfstandigen
Johan Basiliades over het OCMW van Schaarbeek tijdens en na Corona

“We zullen er ook zijn voor zelfstandigen”

 SCHAARBEEK 7 april 2020“Er zal wellicht een nieuw soort vragen om hulp op ons afkomen”, meent OCMW-raadslid Johan Basiliades (Open Vld). “De bijstand van het OCMW is residuair, dat betekent dat men er pas beroep op doet als alle andere hulpmaatregelen onvoldoende blijken”. Die golf van vragen komt nog. Het OCMW van Schaarbeek schakelde wel al in één dag over op Corona-modus. “De voorzitster (Sophie Querton van Libéraux Schaerbeekois) heeft onmiddellijk de continuïteit van de hulp veilig gesteld: de lopende leeflonen, de nieuwe aanvragen, de gezondheidskaarten voor aankoop van medicamenten, de dringende medische hulp voor mensen zonder papieren en de voedselpaketten”. 

Organisatorisch heeft het OCMW verbazend snel gereageerd. Het Call Center werd fors versterkt. Bezoeken aan het centrum werden tot het minimum beperkt zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid voor dringende hulp. In één dag tijd werd téléwerk veralgemeend. “Het is roeien met de riemen die we hebben, maar de reactiviteit is hoopgevend voor de toekomst van het centrum”.

Ook zwartwerk in lockdown

De lockdown zal een impact hebben op sociale hulp. Johan Basiliades vermoedt dat veel mensen gaan gebruikmaken van de betalingsfaciliteiten die tal van instellingen voorzien: uitstel energiefacturen, ziekenhuiskosten, huur, kredietaflossing, … “Maar ik maak me geen illusies, ook de informele economie valt stil … dat verlies komt niet in de officiële tabellen. Het zal wegen op het inkomen van arme gezinnen. Ik verwacht vragen voor tussenkomst in onbetaalde facturen, later op het jaar”.

De lockdown zal onze arbeidsmarkt ingrijpend en blijvend veranderen. Dat hoeft niet negatief te zijn. De begeleiding, opleiding, bijscholing van de moeilijkste doelgroepen loopt nu wel vertraging op. “Dit is net de taak van OCMW’s. Ook dit zal voelbaar zijn”.

Tot slot, de lockdown treft vele kleine zelfstandigen. “Het is doorgaans moeilijk om zelfstandigen via het OCMW te helpen. Hun reële financiële situatie is niet zo duidelijk als bij een loontrekkende of een werkloze”, aldus Johan Basiliades. “Voor sommige zelfstandigen zullen de gewestelijke compensatiemaatregelen niet volstaan. Die zullen bij het OCMW aankloppen. Dit is een opportuniteit om die residuaire hulp van OCMW’s aan zelfstandige ondernemers beter te organiseren”.Het OCMW van Schaarbeek is met een werkingsbudget van 149 miljoen euro een belangrijke actor in het Brussels sociaal beleid. Er werken 1000 mensen, waarvan 400 in werkervaringscontracten voor leefloners (de zogenaamde Artikel 60’s). Het OCMW keert maandelijks 7700 leeflonen uit, heeft een eigen inschakelingsbeleid voor werkzoekenden, doet aan schuldbemiddeling en werkt integratietrajecten voor nieuwkomers uit, samen met tal van actoren op het terrein. 

Johan Basiliades is OCMW raadslid voor Open Vld in Schaarbeek sinds 2013. Hij is lid van het Vast Bureau van het centrum en van de commissie Socio-Professionele Inschakkeling. Hij maakt deel uit van de Fractie Lijst van de Burgemeester (een gemeenschappelijke lijst van Libéraux Schaarbeekois, DéFI en Open Vld).