Nieuws

“Brussels gewest moet investeren én snoeien!”
In het Brussels Parlement heeft Open Vld-fractievoorzitter Carla Dejonghe tijdens de bespreking van de begroting 2020 nogmaals de liberale lijn duidelijk toegelicht.

1. Voor het lopend beleid geldt de ‘Golden Rule’: de inkomsten dekken de uitgaven. De structurele begroting van het Brussels Gewest is in evenwicht. Nieuw beleid zal gefinancierd worden door elders te besparen en door efficiëntiewinsten in bestaand beleid. Samengevat: “Wees enthousiast over het ontwikkelen van nieuw beleid, maar wees even gedreven om te snoeien en te wieden.”, aldus Carla Dejonghe.

2. De echte strategische investeringen moeten we buiten begroting houden, net zoals de twee andere gewesten dat doen. Brussel is goed voor 18% van het bruto nationaal product. Dit mogen we nooit uit het oog verliezen. Carla Dejonghe: “Gerichte investeringen in mobiliteit en infrastructuur in onze steden moeten de welvaart en groei boosten en ons op het pad van de groene transitie houden. Met een AA+ rating, de zeer lage rente en een schuldaflossing die zeer goed onder controle is, is het nu of nooit om te investeren in de stad. Leningen voor groeibevorderende investeringen verdienen zichzelf terug.”

Lenteschoonmaak in het voorjaar

Carla Dejonghe feliciteert de regering en minister van Financiën en Begroting Sven Gatz met de keuze om nu het kader te scheppen en in de lente bij de begrotingsaanpassing de politieke keuzes te maken. “De komende maanden moeten dus worden gebruikt om een grote lenteschoonmaak voor te bereiden. Pas dan zal de aangekondigde begrotingsaanpassing in het voorjaar zinvol zijn”, concludeert de liberale politica.

Lees de integrale tussenkomst van fractievoorzitter Carla Dejonghe in bijgevoegd document.

https://openvldbrussel.be/pdf/1891_nl.pdf