Nieuws

Geef belastingvoordeel aan bedrijven die elektrische laadpalen in hun parking plaatsen
Federaal informateur Paul Magnette wil dat vanaf 2023 enkel nog volledig uitstootvrije bedrijfswagens een fiscaal voordeel krijgen. Vlaams volksvertegenwoordiger Els Ampe (Open Vld) vindt dat de overheid hoe dan ook de komst van laadpalen moet bevorderen. “De Brusselse overheid bijvoorbeeld, kan bedrijven die parkeerplaatsen uitrusten met een elektrische laadpalen vrijstellen van de belasting op parkeerplaatsen.”

“Met alleen fiscale voordelen voor emissievrije bedrijfswagen komen we er niet. De infrastructuur moet ook volgen”, zegt Els Ampe.

Brusselse bedrijven betalen nu een gewestelijke milieubelasting als ze zogezegde ‘overtollige’ parkeerplaatsen hebben. Dat zijn parkeerplaatsen die volgens het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energie ofwel moeten verdwijnen ofwel bijkomend belast worden. “Brusselse bedrijven zouden een vrijstelling kunnen krijgen op voorwaarde dat ze die zogenaamde overtollige parkeerplaatsen uitrusten met een laadpunt”, aldus Els Ampe.

Elektrische auto’s hebben duidelijke voordelen: ze zijn milieuvriendelijk, stil en efficiënt. Een belastingvoordeel betekent een win-winsituatie voor milieu en economie. “De mobiliteit wordt groener en Brusselse bedrijven krijgen het signaal dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een interessante vestigingsplaats is”, besluit Els Ampe.