Nieuws

Disclaimer
Deze boodschap en de eventuele bijlage(n) daarbij binden de Open Vld Group op geen enkele wijze. De Open Vld Group kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en de eventuele bijlagen. De afzender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van zijn bericht tijdens de elektronische verzending.

De verzamelde informatie wordt verwerkt om te reageren op uw contactverzoek.

De Open Vld Group is de primaire ontvanger van uw gegevens. Deze gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Als het onderwerp van het bericht dit vereist, kan de Open Vld Group worden gevraagd om de inhoud over te dragen aan een andere bevoegde afdeling of administratie.

Het versturen van een e-mail impliceert toestemming voor de verwerking van uw gegevens. U kunt verzoeken om toegang, rectificatie, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens of ervoor kiezen om het gebruik van uw gegevens te beperken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming. (info@openvldbrussel.be)


In geval van een klacht kunt u een e-mail sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming of een brief sturen, of u kunt ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de APD (Data Protection Authority).

________________

 

Ce message et son/ses annexe(s) éventuel(les) n’engagent en aucune manière le Groupe de l'Open Vld. Seul un courrier signé de manière officielle est susceptible de le faire. le Groupe de l'Open Vld ne peut dès lors pas être tenu responsable de son contenu et de son/ses annexe(s) éventuel(les). L’expéditeur ne peut être tenu responsable de toute modification de son message lors de la transmission électronique.

Les informations collectées sont soumises à un traitement pour réagir à votre requête de contact.

Le Groupe de l'Open Vld est le destinataire primaire de vos données. Ces données sont conservées tant que nécessaire pour répondre à votre requête. Si le sujet du message le requiert, le Groupe de l'Open Vld peut être tenu de transférer le contenu à un autre service compétent ou à l’administration compétente.

L’envoi d’un courriel implique un consentement de traitement de vos données. Vous pouvez demander l’accès, la rectification, la suppression ou la portabilité de vos données ou choisir de limiter l’utilisation de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement pour le traitement de vos données. Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser un e-mail à notre responsable de la protection des données. (info@openvldbrussel.be)

En cas de plainte, vous pouvez adresser un e-mail au fonctionnaire responsable de la protection des données ou un courrier, ou vous pouvez choisir d’introduire une plainte auprès de l’APD (Autorité de protection des données).