Nieuws

''Stel kantoorparkeerplaatsen open voor de buurt”
“In plaats van onbenutte parkeerplaatsen hoger te belasten, zou het nuttiger zijn om die kantoorparkeerplaatsen open te stellen voor de buurt.”

Voor Carla Dejonghe, Open Vld-fractievoorzitter in het Brussels parlement, is een eventuele verhoging van de taks op bedrijfsparkings in Brussel zeker géén doel op zich. Ze reageert daarmee op persberichten die vandaag verschenen waarin gesteld werd dat Brussel besloten heeft kantoorparkings zwaarder te belasten.

Carla Dejonghe: “Laat ons duidelijk zijn. Daar is momenteel nog geen sprake van. De minister van Leefmilieu gaf wel aan dat de huidige taks er onvoldoende in slaagt om bedrijven aan te zetten hun onbenutte parkeerplaatsen open te stellen voor buurtbewoners. Op 52% van de onbenutte parkeerplaatsen wordt momenteel een belasting geheven. Die plaatsen moeten wat ons betreft gewoonweg opengesteld worden voor buurtbewoners. Dat staat ook zo in het regeerakkoord. Het openstellen of een belasting betalen zijn twee van de opties die bedrijven momenteel al hebben. Ze kunnen de parkeerplaatsen ook schrappen. Maar dat lijkt ons niet nuttig, gezien de noden.”

Dejonghe verwijst ook expliciet naar parking.brussels. Ze wil dat het Brussels parkeeragentschap snel pilootprojecten opstart om meer onbenutte kantoorparkeerplaatsen ‘vrij te maken’ voor de buurt: “Dit behoort tot de opdrachten van parking.brussels. Voor ons moet het parkeeragentschap werk maken van slimme oplossingen voor de parkeerproblematiek in Brussel. Ook om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk auto’s geparkeerd krijgen buiten de openbare weg.”