Nieuws

Brussel blijft een emancipatorische machine
Khadija Zamouri, Brussels parlementslid voor open Vld, nam vandaag het woord tijdens de bespreking van de algemene beleidsverklaring. In haar tussenkomst onderstreepte ze het emancipatorisch karakter van Brussel, waar kansen en opportuniteiten gecreëerd worden.

“We zijn de stad waar Syrische vluchtelingen na een onmenselijke tocht door zee en land hun weg naar onze arbeidsmarkt vinden en tewerkgesteld worden als IT-ingenieur of Facility manager of nog een eigen zaak opstarten” vertelt Zamouri.

Kansen bieden in een grootstad als Brussel kan volgens de politica niet losgezien worden van kwaliteitsvolle opleidingen.

“We zien het helaas te vaak. Jongeren die blijven steken in richtingen die hen niet meer uitdagen en vooral geen perspectieven aanbieden. Tegelijk zijn onze Brusselse bedrijven op zoek naar professioneel technisch personeel. Ik zie hier een rol weggelegd voor het Gewest, om samen met de gemeenschappen deze uitdaging van schooluitval aan te pakken door de bestaande opleidingen te innoveren en moderniseren. Zo anticiperen we ook op de digitalisering van onze economie en kunnen we onze Brusselaars ook duurzame jobs aanbieden” aldus Khadija Zamouri.

Naast economie en tewerkstelling, thema’s die de volksvertegenwoordiger opvolgt voor Open Vld, had Zamouri in haar tussenkomst ook aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg.

Zamouri: “Brussel is naast een gewest ook en vooral een grootstad. We worden hier geconfronteerd met diverse groepen die niet altijd hun weg vinden naar onze diensten en instellingen. In het bijzonder thuislozen die lijden aan een psychische stoornis. Een stedelijk fenomeen dat steeds meer voorkomt.. Ik maande daarom de bevoegde minister aan om extra aandacht te hebben voor dit fenomeen en samen te werken met de lokale overheden”.

Zamouri eindigde haar tussenkomst met te zeggen dat “een nette stad een veilige stad is waar iedereen graag wil werken en leven”.