Nieuws

Week van het Nederlands


Anno 2019 is Brussel een kosmopolitische, meertalige wereldstad. Onze stad wordt elke dag internationaler. Meer dan 20 jaar geleden kozen we er als liberalen voor om niet meer te jammeren over demografie. In de plaats daarvan stellen we onze instellingen vol vertrouwen open. En promoten we onze taal op een positieve manier.

Het Nederlands is na ruim honderd jaar aan een ongeziene comeback bezig. Nergens anders in de hele wereld leren zoveel anderstaligen, jong en oud, Nederlands. Brussel is de hoofdstad van de NT2. Nederlands als tweede taal!

De verklaring daarvoor ligt natuurlijk bij het succes van ons Nederlandstalig onderwijs. Want ook bij Brusselaars die hier niet zijn geboren of thuis een andere taal spreken, is het Nederlands er zichtbaar op vooruit gegaan. Een belangrijke stap voorwaarts in de richting van een sterk verankerde en steeds groter wordende Nederlandstalige gemeenschap in Brussel.

Open Vld wenst alle Brusselaars een gelukkige Week van het Nederlands!