Nieuws

Open Vld blij dat VGC blijft inzetten op innoverend, meertalig en kwaliteitsvol onderwijs
Open Vld tevreden dat de focus van het nieuwe college blijft liggen op de verdere uitbouw van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Khadija Zamouri, Open Vld-fractievoorzitter in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (het parlement van Nederlandstalig Brussel), reageert op het VGC-beleidsakkoord dat haar partij samen met Groen! en One.brussels sloot voor de komende vijf jaar. De blijvende focus op onderwijs stemt haar tevreden. "Maar dat is dan ook een evidentie. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is altijd al onze absolute liberale topprioriteit geweest. Dat heeft een zeer goede reputatie, maar we moeten die kwaliteit behouden en nog verder versterken. Dat kan alleen maar door gemotiveerde schoolteams, die sterk ondersteund worden om zo innoverend les te geven, op maat van de Brusselse ketjes, maar ook op maat van de maatschappelijke uitdagingen." 

JUISTE KEUZES

Volgens Zamouri heeft het nieuwe college een ambitieus akkoord onderhandeld, dat sterk inspeelt op de Brusselse realiteit. Met de 5 rode draden die door het akkoord lopen, worden volgens haar de juiste accenten gelegd: 

                - een stad op kindermaat;

                - meer participatie van de Brusselaar zelf;

                - een overgang naar duurzaamheid voor de VGC;

                - de VGC als kleine maar essentiële partner in Brussel en Vlaanderen; 

                - én nog meer inspanningen om van Brussel een doorleefd meertalig gewest te maken.

Zamouri: "Dit zijn wat ons betreft de juiste keuzes. Het zijn geen linkse of rechtse keuzes, maar logische stedelijke keuzes die perfect afgestemd zijn op een gewest in constante verandering. We hebben het geluk dat de VGC een kleine, maar sterk operationele overheid is die vlot op die veranderingen in kan spelen. Met onze focus op meertaligheid, die nu ook doorgetrokken wordt naar het gewest, kunnen we enorm veel stappen vooruit zetten voor Brussel. We zullen daarvoor actief samenwerken met de andere gewesten en gemeenschappen."

PARTICIPATIE

De nieuwe fractievoorzitter wees in haar toespraak ook op het belang van burgerparticipatie. “Meer dan ooit wil de burger mee beslissen en het beleid mee vorm geven. Daar moeten we als beleidsmakers gehoor aan geven. Als Vlaams minister heeft collegelid Gatz via zijn burgerkabinetten daarvan alvast een mooi voorbeeld gegeven. Brussel moet wat ons betreft gewoon volgen,” aldus Zamouri, die het nieuwe college alvast veel succes toewenst.