Nieuws

#wijbouwenscholen : eerste steenlegging Everheide XXL
De eerste steenlegging werd een soort Evers volksfeest, en alle leerlingen van Everheide voelden zich ook mee-bouwertjes, compleet met helmpjes en fluo-hesjes.  Maar uiteindelijk waren het toch minister Guy Vanhengel, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd over onderwijs, burgemeester Christian Beoziere en Martine Raets, schepen van het Nederlandstalige onderwijs van Evere, die symbolisch de eerste steen van de uitbreiding plaatsten. Een grote dag voor deze Nederlandstalige school van de gemeente Evere. In het najaar van 2020 zullen er maar liefst tien extra klassen bijkomen.

Een duurzame school
De huidige gebouwen van Everheide in de Windmolenstraat hebben een capaciteit van 300 leerlingen. De nieuwe vleugel, die 250 extra leerlingen zal huisvesten, wordt gebouwd op de site van de voormalige School nr. 2, op het kruispunt van de P. Van Obberghenstraat en de P. Mattheussensstraat. De twee schoolgebouwen worden met elkaar verbonden door een doorgang, waardoor de site als één onderwijscampus zal functioneren.
Het project wordt geleid door het architectenbureau &Sens en het bouwbedrijf Louis De Waele. Bij de opmaak van het plan werd het milieu- en energie-aspect nauwlettend in het oog gehouden. Everheide werd uitgebreid met een passief gebouw van bio-klimatisch design met een oppervlakte van 2000 m². Het project was dan ook één van de winnaars van de wedstrijd "Be Exemplary 2017", die voorbeeldige bouwprojecten in termen van duurzame ontwikkeling in het Brussels Gewest beloont. De belofte een duurzaam project te ontwikkelen werd zo nagekomen.

Bij de ontmanteling van het oude gebouw, in november vorig jaar, werd een groot deel van het materiaal gerecupereerd met als doel dit te herwaarderen in andere projecten. De steen die symbolisch de lancering van de bouw zal markeren, komt van de oude school.

Everheide XXL : een school met meer leerlingen en een sterker pedagogisch project
De uitbreiding van Everheide maakt deel uit van het "Scholenplan 2014-2018", dat 600 extra plaatsen in de scholen en zorginstellingen van Evere wil aanbieden als antwoord op de groei van de bevolking (meer dan 41.000 inwoners in 2018 tegenover 36.000 inwoners in 2012). De VGC voorziet een subsidie van 3,1 miljoen EUR voor deze school, om zo een capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig onderwijs te realiseren. Daarnaast voorziet de VGC, in het kader van ‘Buitenspel’, 100.000 EUR extra voor een nieuwe, uitdagende speelplaats

Schepen Martine Raets: “Ik ben zeer verheugd met deze uitbreiding waarmee de gemeente tegemoet komt aan de steeds stijgende vraag naar extra plaatsen voor het Nederlandstalig onderwijs. Ik wil graag benadrukken dat dit project mooi aansluit bij de visie van onze Brede school, de ‘Witlofkinderen’. De werking die focust op de buurt, weerspiegelt zich in het standpunt van de school om haar infrastructuur te delen met de gemeenschap”.

“De uitbreiding van de basisschool Everheide is een schoolvoorbeeld hoe het onderwijs nog meer kan versterkt worden”, verduidelijkt Minister Guy Vanhengel: “de nieuwe, aangepaste onderwijsinfrastructuur zal er voor zorgen dat de leerlingen en de leerkrachten op een inspirerende manier kunnen les krijgen en les geven. Zo wordt deze Everse school een plek waar het fijn leren en spelen is!”