Nieuws

Politieke interesse bij jongeren op laag pitje
Bijna de helft van de jongeren (14- tot 25-jarigen) in Vlaanderen beweert niet in politiek geïnteresseerd te zijn. Slechts ongeveer een kwart zegt al eens iets over politiek te lezen. En net niet de helft van de jongeren zapt weg van politieke discussies op televisie. Dat zijn enkele opmerkelijke resultaten uit het verslagboek “Jongeren in Cijfers en Letters 4”, die minister van Jeugd Sven Gatz en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) vandaag bekend maakten op een studiedag. Het onderzoek, waaraan meer dan elfduizend kinderen en jongeren in het voorjaar van 2018 hebben deelgenomen bracht thema’s in kaart zoals welbevinden, vrije tijd, diversiteit en politieke interesse.

Lees meer