Nieuws

Internaat Kasterlinden breidt uit
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 1,2 miljoen euro in de uitbreiding van het internaat van Kasterlinden. Daarmee worden 10 extra plaatsen gecreëerd, waarvan 8 reguliere bedden en 2 bedden voor crisisopvang. Dankzij deze extra plaatsen is de wachtlijst weggewerkt en komt het internaat in aanmerking voor een financiële tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap.

Om ruimte te maken voor de extra plaatsen, werd het gebouw naast het bestaande internaat, een deel van het voormalige Poolster- gebouw, gerenoveerd. Hierbij werd er veel aandacht besteed aan een warme inrichting en invulling van de leefruimte en de kamers van de bewoners.

Het internaat biedt nu aan 40 kinderen en jongeren dagopvang, groepsbegeleiding en verblijf aan. Jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar krijgen zorg op maat in een stimulerende leer- en leefomgeving. De equipe bestaat uit een vast team van opvoeders, die dagdagelijks werken aan maximale betrokkenheid van elk kind en zijn gezin.

Tot de doelgroep van het internaat behoren kinderen en jongeren met een visuele beperking, auditieve beperking, taal- en spraakstoornis, autismespectrumstoornis of een gedrags- en emotionele stoornis.

 “Er is vandaag een verhoogde vraag naar het gespecialiseerde onderwijs van de VGC, en de laatste jaren was er op onze nieuwe Campus Kasterlinden een wachtlijst ontstaan voor leerlingen die graag op internaat gaan”, legt minister en collegevoorzitter Guy Vanhengel uit. “Het doet me plezier dat we met een extra investering en goed nabuurschap met Cocof, 10 kamers extra kunnen aanbieden en zo ingaan op de vraag van ouders en leerlingen.”