Nieuws

Guy Vanhengel « fellow » aan de VUB
De Vrije Universiteit Brussel heeft 37 nieuwe fellows gehuldigd. Ze komen uit de bedrijfswereld, het middenveld, de cultuursector en de wereld van politiek en beleid engageren. Onder hen ook Brussels minister Guy Vanhengel.

Een fellowship aan de VUB houdt engagement in, namelijk om gedurende drie jaar je expertise en ervaring ter beschikking te stellen van de universiteit.  Daarenboven staat het in het teken van de kruisbestuiving tussen universiteit en samenleving, onder de vlag “Academia meets Society”.  

‘Connecting the dots’ is dit jaar het deelthema, en dat is ontleend aan Apple-magnaat Steve Jobs: “You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.”

 Als nieuwe Fellow mocht minister Guy Vanhengel de keynote speech houden.  U mag raden waarover die ging… Brussel natuurlijk.

Guy Vanhengel vertrok van de uitspraak van Steve Jobs met als insteek “connected with the world” en “Hier word je wereldburger”. Hij stelt dat er geen betere plaats is om je te ‘verbinden’ met de rest van de wereld dan vanuit het centrum, vanuit het hart … van Europa.