Nieuws

Samen met Koning Filip op bezoek bij tweetalige lerarenopleiding
Koning Filip heeft samen met minister Guy Vanhengel de tweetalige lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute-Ecole Francisco Ferrer (HEFF), op de campus van EhB in Jette bezocht. De Koning maakte uitgebreid kennis met de tweetalige opleiding (Nederlands en Frans) voor leerkrachten lager onderwijs.

Zo woonde hij een immersieles bij, gegeven door studenten EhB-HEFF met kinderen van het vierde leerjaar van de Brusselse Leidstarschool en l’Ecole fondamentale du Tivoli. Daarna bezocht Koning Filip een ‘Escape Room’ gegeven door studenten EhB-HEFF met kinderen van het vierde leerjaar van de Brusselse Leidstarschool. Het bezoek werd afgerond met een rondetafelgesprek met 3 studenten van EhB en 3 studenten van HEFF die elk voor hun opleiding een tandem vormen.

Het project van de tweetalige lerarenopleiding waarvoor minister Vanhengel steeds heeft geijverd en nu zijn volle ontplooiing kent, kwam tot stand dankzij de steun van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie (VGC) en werd aangemoedigd door het Koning Filip Fonds en de Stad Brussel. Het nam een aanvang in oktober 2017. 

Eerstejaarsstudenten komen door middel van taalimmersie meer in aanraking met het Frans bij EhB of met het Nederlands bij HEFF. Zowel de leerdoelen als de projecten worden door de studenten doorlopen met de bedoeling hen in staat te stellen om in 3 jaar, na het behalen van hun bachelordiploma lager onderwijs in de gekozen taal, met een extra bijkomend jaar hetzelfde diploma te behalen in de andere landstaal. “Op deze manier scherpen de toekomstige leerkrachten hun taalvaardigheid aan én krijgen ze meer inzicht in de Brusselse, grootstedelijke context”, aldus minister Vanhengel.