Nieuws

Els Ampe juicht fiscale hervorming toe
Els Ampe, Open Vld-fractieleider in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, juicht de fiscale hervorming van de Brusselse regering toe. “De regering maakt een einde aan een reeks pestbelastingen. De Brusselaar is de winnaar.”
 
Op vrijdag 23 oktober debatteert het Brussels Hoofdstedelijk Parlement over de beleidsverklaring van de Brusselse regering. “Niet alleen werd er in deze moeilijke financiële tijden een evenwicht bereikt. Brussel zet nog een bijkomende stap. Met de fiscale hervorming maakt Brussel een einde aan een oud zeer. Al jaren werden de Brusselaars fiscaal benadeeld ten opzichte van Vlaanderen en Wallonië. Daar komt nu een einde aan. Want de Regering houdt woord om van Brussel een Gewest te maken waar het financieel interessant is om te wonen”, zegt Els Ampe.
 
Eerst en vooral wordt de forfaitaire gewestbelasting van €89 afgeschaft. Een belasting die singles onevenredig zwaar belastte. De gewestbelasting gold immers per gezinshoofd. Dat is een belangrijke opsteker in een Gewest waar bijna 50% van de huishoudens uit singles bestaat.
 
Bovendien verlaagt de personenbelasting met 1,5% tegen 2018. “Daarmee leggen we een extra troef op tafel voor zij die in Brussel blijven en niet verhuizen. Ik heb het in de eerste plaats over de middenklasse die Brussel nog te vaak definitief vaarwel zegt”, legt Els Ampe (Open Vld) uit.
 
Niet alleen werkt de regering een fiscale hervorming uit, het budget is voor het zoveelste jaar op rij in evenwicht. “Dat budgettaire evenwicht is heel belangrijk. Een financiële put demp je namelijk niet door een nieuwe te graven. Het kan niet de bedoeling zijn dat het Gewest de bedelstaf uithaalt. Zij die voor vooruitgang en groei zorgen moeten we niet extra belasten”, zegt Els Ampe.
 
Naast het fiscale aspect is ook het mobiliteitsbeleid van groot belang. Een volwaardig alternatief voor de auto bereik je enkel met de nodige investeringen in de metro. “Daarom de duidelijke keuze van deze regering voor de nieuwe metrolijn Albert-Evere”, benadrukt Els Ampe.