Nieuws

Brussels parlement maakt aankoop bouwgrond betaalbaarder
Vandaag wordt in het Brussels parlement een ordonnantie gestemd die het voor middenklassegezinnen haalbaarder maakt om een stuk bouwgrond te kopen. Er wordt een abattement van 87.500 euro ingevoerd op de registratierechten voor bouwgronden van maximum 250.000 euro, wat een besparing van 10.937 euro betekent. “Met deze hervorming willen we het voor middenklassegezinnen mogelijk maken om een eigen huis te bouwen in Brussel, in plaats van te verhuizen naar een verkaveling in de Vlaamse rand”, legt Stefan Cornelis (Open Vld), Brussels parlementslid en mede-indiener van het voorstel, uit.

Concreet betekent de nieuwe ordonnantie dat er geen registratierechten moeten worden betaald op de eerste schijf van 87.500 euro bij de aankoop van een bouwgrond van maximum 250.000 euro. Die vrijstelling levert een kleine 11.000 euro op. “Met die nieuwe belastingverlaging willen we vooral de middenklassegezinnen een duwtje in de rug geven bij de bouw van hun eigen huis,” legt Cornelis uit. “Voor die groep betekent 11.000 euro een flinke slok op de borrel. De vrijstelling geldt niet voor grote bouwprojecten: de maximumprijs van de bouwgronden die in aanmerking komen is immers beperkt tot 250.000 euro, dat is genoeg voor een bescheiden woning.”

Die stimulans is vooral in Brussel nodig, aangezien in dit gewest veel minder mensen eigenaar zijn van een eigen woning: slechts 39 %, tegenover 71 % in Vlaanderen. En dat terwijl iedereen het erover eens is dat een eigen woning een belangrijke vorm van sociale bescherming betekent.

Dit voorstel tot ordonnantie dat vanuit het Brussels parlement komt, is een perfecte aanvulling op de hervormingen van de registratierechten van Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld). Een jaar geleden werd het abattement op de registratierechten voor de aankoop van een eigen woning immers al verhoogd tot 175.000 euro. Nu komt daar dus een stimulans bij voor de bouwgronden. Minister Vanhengel schat de budgettaire impact van de maatregel op 500.000 euro per jaar. 

Het voorstel is gezamenlijk ingediend door vertegenwoordigers van alle meerderheidspartijen.