Nieuws

De trek naar de stad
“Grootsteden trekken wereldwijd mensen aan die op zoek zijn naar een betere toekomst voor hen en voor hun kinderen. Ook Brussel. Het beleid moet niet enkel streven naar een stad waar het goed wonen, werken, leven en ondernemen is voor de plaatselijke bevolking. Het moet ook een succesvolle stad van aankomst zijn voor nieuwkomers.” Deze passage uit het boek Arrival City van Doug Saunders werd opgenomen in het Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0 en dient als leidraad voor het migratiebeleid dat Open Vld Brussel als stedelijke partij wil tentoonspreiden.

“Vld-Brussel wil meer kansen creëren voor een succesvolle immigratie én integratie. Wie wil werken moet een arbeidsvergunning of beroepskaart kunnen krijgen, ook op tijdelijke basis tijdens zijn of haar aanvraagprocedure”, verklaart fractieleider voor Open Vld in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Els Ampe. Ook Brussels parlementslid Khadija Zamouri vindt dat men volledig in ‘Saunders geest’ van Brussel een succesvolle stad voor nieuwkomers moeten maken. “We moeten de motivatie van wie aankomt in Brussel aanmoedigen, niet afremmen Los van de strikte toepassing van het internationaal geldend recht op politiek asiel, moet het Gewest inspraak hebben in het migratiebeleid en moet het Gewest hiervoor de zelfredzaamheid en de bijdrage tot de welvaart als voornaamste criterium hanteren.”

Lees hier ons Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0

Arrival City werd ook vertaald naar het nederlands: De trek naar de stad, Doug Saunders, De Bezige Bij, 2010, 416 blz.