Les news

Khadija Zamouri: “We hebben ondernemers nodig om de klimaatdoelstelling te halen”
BRUSSELS PARLEMENT - Het debat over de economische transitie zit op een belangrijk kantelpunt volgens Khadija Zamouri. Er worden nu lessen getrokken uit de corona crisis. “Ik vereenvoudig het bewust”, stelt Khadija Zamouri: “De ene menen dat we nu zeker uit de crisis moeten leren dat het tijd is om de groei te stoppen. Anderen hebben net geleerd dat technologie nog sneller dan we denken onze groei klimaatneutraal kan maken”.

 

Zamouri laat er geen twijfel over bestaan: “Ons persoonlijk gedrag aanpassen aan nieuwe ecologische normen spreekt voor zich. Daar zijn we stap voor stap al drie decennia mee bezig. Maar ik pas voor het ‘Amish model’ als structureel antwoord op de klimaattransitie. Met alle respect voor de Amish uiteraard en hun keuze voor een eenvoudige levensstijl los van modern comfort”. Zamouri verwijst naar een uitspraak van Emmanuel Macron in het debat over 5G. Technologie en innovatie zijn doorslaggevend in haar ogen om van de klimaattransitie een succes te maken. Bovendien oordeelt ze dat partijen niet gelijktijdig een radicaal verhaal tegen groei kunnen bepleiten én zich als de pleitbezorgers voorstellen voor meer koopkracht.

 

De economische transitie

Week na week volgt Khadija Zamouri de debatten in de commissie economie en tewerkstelling. Het gewestelijk plan is ambitieus: Renolution om de gebouwen te renoveren met premies en fiscale boni bijvoorbeeld. Gebouwen zijn goed voor 60% van de uitstoot. Laurent Schiltz van de confederatie van de bouw meende dat 1 euro overheidsinvestering in Renolution, 7 euro privéinvesteringen genereert. Op vlak van mobiliteit zijn de werken aan de metro nu goed van start gegaan. Mobiliteit was volgens werkgeversorganisaties naast de stroeve toekenning van stedenbouwkundige vergunningen het grootste pijnpunt voor de Brusselse economie. Minister Sven Gatz blijft investeren in Smart Move, de slimme kilometerheffing, om de mobiliteit slim te belasten. Ook op het vlak van voeding, en voedsel bevoorrading en voedselverspilling is er nog enorm veel marge. Good Food gaat ook over technologische innovatie in nieuwe voeding. Plantaardige alternatieve voor melk bijvoorbeeld. Idem voor afvalverwerking, recyclage en toepassingen in circulaire economie. Van afval een nieuwe grondstof maken, oftewel Smart Waste. “Die transitie heeft vooral innovatie en ondernemerschap  nodig,” besluit Zamouri.

 

“Ik volg dit intensief in commissie en ben vooral bang dat het goede beleid onnodig overladen wordt met ideologische ballast over minder groei. Ik ben bang dat het collapsisme, ik kende de term eerst ook niet, de bovenhand haalt en de ondernemingszin, innovatie en vooruitgang ondermijnt”. Collapsisme is een fixatie op de ecologische ineenstorting van onze wereld. “Je moet de problemen zien, maar ook oplossingen hebben en een draagvlak vinden”.

 

In commissie heeft Khadija Zamouri alvast al vragen gesteld over zeer concrete aandachtspunten. De Renolution gaat morgen heel anders opgeleid bouwvakkers vragen. Idem voor de afvalverwerking en recyclage. Die nieuwe vaardigheden moeten vandaag al worden aangeleerd. Er is daar een taak weggelegd voor Actiris, 

de VDAB en Forem. Zamouri geeft een voorbeeld dat ze heeft aangehaald in het debat. “Ik las dat door de geleidelijke veralgemening van elektrische wagens, de Britse autosector verwacht dat er 90.000 nieuwe automechanikers nodig zullen zijn die de technologieën beheersen. Dat is een gigantische uitdaging qua omscholing”.

 

Start Ups

Uit onderzoek van het HIVA, Hoger Instituut voor Arbeid, bleek dat Brussel binnen België de hitparade van de steden met meeste Start Ups aanvoert. Start Ups in technologie en innovatie zijn een stedelijk fenomeen. Brussel is zeer bekend voor Start Ups in de Health Tech bijvoorbeeld. Maar het rapport stelt ook dat die Start Ups minder doorgroeien. Er is een probleem met de Scale Ups (Ludo Struyven (ed), Omvang en dynamiek van de tewerkstelling bij tech start-ups in België, KUL/HIVA, 2019).

 

Ook hier stelde Zamouri een vraag over aan de minister voor economie en innovatie. “Brussel telt een groter aantal starters dan de volledige provincie Oost-Vlaanderen of Antwerpen. Ik wil weten waarom die ondernemers wegtrekken eens ze groeien. Problemen met termijnen voor vergunningen? Financierings problemen? Het niet vinden van het geschikte personeel? Dit zijn zaken die we moeten in kaart brengen, willen we de economische transitie laten slagen” aldus Khadija Zamouri.

 

Het ondernemerschap is er. Het moet ingezet worden voor de economische transitie. Een trend die ook bleek uit een interview met Franc Bogovic de vice-CEO van Finance&Invest.brussels in Bruzz (26/1/2022): “Brussel is nog altijd dé onder­nemers­­stad van België." Een klassiek investeringsfonds wil rendement en risico in balans brengen. Bij ons komt er nog een derde element bij: impact. Wij financieren vooral beloftevolle bedrijven die ook een positieve sociale of milieu-impact hebben. Of die toch zeker bereid zijn om daaraan te werken.”