Les news

Guy Vanhengel over fusie politiezones “Een resolutie zorgt voor een krantenkop, niet voor meer veiligheid”
BRUSSELS PARLEMENT - Eerste ondervoorzitter Guy Vanhengel was onlangs (18 februari) duidelijk in het Brussels Parlement. Open Vld zal niet meedoen aan een spelletje schijnpolitiek in het debat over de fusies van de politiezones in Brussel. Fusie is een piste die Open Vld ook verdedigt, maar het doel is niet de fusie. Het doel is een goed veiligheids- en preventiebeleid. Aanleiding van het debat was een zoveelste resolutie met een vraag aan de federale regering van NVA. 

 

Hier nogmaals de grote lijnen van de tussenkomst van Guy Vanhengel:

“Het is bekend dat onze fractie niet echt verzot is op resoluties in het algemeen. Het geeft aanleiding tot een verplicht nummertje schijnpolitiek. Deze resolutie is daar een mooi voorbeeld van. De enige bedoeling van deze tekst is een persmededeling uit te sturen met titel: “Open Vld, Vooruit en Groen stemmen tegen fusie politiezones.  Terwijl de voorgestelde tekst niet zorgt voor een fusie van de politiezones zorgt. Dit is een resolutie, geen wettekst, met de vraag aan de federale regering om dit te doen. Een resolutie zorgt voor een krantenkop”

 

Vervolgens heeft Guy Vanhengel aangegeven waarom we tegenstemmen. Eerst omdat de indieners zelf weten dat hun tekst nutteloos is: “Het strafste, meent Vanhengel, is dat de indiener vraagt dat anderen doen wat ze zelf toegeven, niet konden doen. NVA had vijf jaar lang de bevoegde minister Jan Jambon. Hij deed het niet omdat … luister goed … hij geen draagvlak hiervoor had in de federale regering. Wat is er dan verandert behalve dat NVA niet meer in de federale regering zit? Dit is gewoon zeggen: “als ik het kan doen, doe ik het niet. Als ik het niet meer kan doen moeten jullie het wel doen …”.

 

Vervolgens heeft Guy Vanhengel herhaalt dat Open Vld open staat voor een fusie en er veel voordelen aan ziet. “Maar onze ‘core business’ is niet staten opdoeken, instellingen hervormen, naties bouwen. Institutionele hervormingen zijn voor een normale partij geen doel op zich. Ons doel is een beter veiligheids- en preventiebeleid, geen fusie. Dus wij hebben niet gewacht op “institutionele hervormingen” die federaal besproken moeten worden, wij hebben op Brussels niveau hervormt. Onze partij heeft hier steeds een punt van gemaakt”.

 

Het meest concrete voobeeld is Brussel Preventie en Veiligheid (BPV /www.bps-bpv.brussels) aldus Vanhengel.  “We hebben er al voor gezorgd dat de nodige faciliteiten zijn geleverd om de eenheid van bevel, waar nodig en wanneer nodig, te faciliteren. Daarvoor werd ook het regionaal crisiscentrum opgericht. Dit zijn hervormingen met concrete impact. Het werkt”.

 

Vanhengel benadrukt ook dat er sinds die hervorming een opvolging bestaat van het veiligheidsbeleid en het politiebeleid in Brussel op het niveau van het Gewest en ook in het parlement. “Op aansturen van collega Els Rochette (Vooruit) heb ik als voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken de uitgebreide hoorzittingen over het politiebeleid in Brussel mogen organiseren, bijvoorbeeld” Guy Vanhengel heeft ook gewezen op de expertise en kennis van burgemeesters als Vincent De Wolf (MR) en Marc-Jean Gyssels (PS) in het debat. “Ze praten over concrete noden op het terrein”. 

 

Maar als het over het nutteloos communautair steekspel gaat tussen Vlamingen en Franstaligen over politiezones in Brussel, was Vanhengel scherp: “Wie het balletje opgooit, weet wat er gaat gebeuren. Als je symbooldossiers zo bovenhaalt, dan vraag je erom. Maar anderzijds moeten sommige Franstalige collega’s opletten in hun reactie. Niet alle Nederlandstaligen zijn bezeten door die oude demonen. Brussel is veranderd, er is een nieuwe frisse kijk op het debat over de stad, zoals onder andere collega Benjumea (Groen) aangeeft, en waar ik in mee ga. Sta daar ook voor open”.

 

Tot slot, de politiezones zelf zijn geen vragende partij voor een fusie. stelt Vanhengel vast. “Ik denk dat zij andere prioriteiten hebben, zoals de toepassing van KUL-norm, de financiering en de rekrutering van agenten. Dat vind ik in deze geen onbelangrijk detail”.

 

Guy Vanhengel heeft de indieners uitgenodigd om desgewenst een initiatief in de kamer te nemen, waar dit voorstel wel op zijn plaats zou zijn. “Wij stellen vast dat er ondertussen in de praktijk ernstige vorderingen zijn m.b.t. de ‘dirco’, de ‘gold’, de eenheid van bevel en het veiligheids- en preventiebeleid. Dit is de weg die we ook verder gaan bewandelen. Stap voor stap. We zijn niet op zoek naar ronkende krantenkoppen die niets bijdragen op het terrein”.