Les news

Guy's Throwback 2021 : 'Het Parlement moet ook de vinger aan de pols houden met wat er leeft in de samenleving.'BRUSSEL - Met het einde van 2021 inzicht maken we de balans op van een - alweer - bewogen jaar. Zo bleef, ondanks een succesvolle vaccinatiecampagne, de pandemie ons leven voor een groot deel bepalen. Digitaal vergaderen, CST's, afstand houden en mondmaskers behoren tot het collectieve geheugen van dit jaar. Ook  onze ondernemers hebben nog niet volledig kunnen genieten van een economische heropleving. Toch zijn er ook heel wat politieke stappen gezet dit jaar. Daarom kijken we elke dag terug naar het voorbije jaar met één van onze mandatarissen. Vandaag Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter van het Brussels parlement. 

 

Als Eerste Ondervoorzitter van het Brussels Parlement, gewapend met de ervaring opgedaan als minister in verschillende regeringen, zet ik sterk in op efficiëntie en transparantie. Het Parlement moet ook de vinger aan de pols houden met wat er leeft in de samenleving en aandacht hebben voor de problemen in het dagelijks leven van de Brusselaars. 

 

Het verheugt me dan ook dat, ondanks de aanhoudende Covid-19 pandemie, we er toch in slaagden om een goede werking te garanderen en belangrijke en doordachte beslissingen te nemen. Zo bleven de parlementaire werkzaamheden en de plenaire vergaderingen in aanwezigheid van de fractieleiders, met deelname van de andere volksvertegenwoordigers op afstand en alle commissies, uitgezonderd de begrotings- en de bijzondere Covid-19-commissie, die zowel fysiek als op afstand werden gehouden, per videoconferentie georganiseerd. 

 

NIEUWE GEMEENTEWET

Op wetgevend vlak werd in de commissie Binnenlandse Zaken o.m. het voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet aangenomen. In geval van overmacht kunnen nu ook vergaderingen op afstand van de gemeenteraad, de gemeentelijke commissies en adviesraden worden gehouden. De ordonnantie diende te worden aangenomen om, tijdens de Covid-19-crisis de rechtsgeldigheid van de beslissingen van de lokale besturen te waarborgen. Een vlotte samenwerking tussen parlement en regering en het parlement en de Brusselaars is eveneens een prioriteit.Viermaal werd er op verzoek van minstens drie volksvertegenwoordigers een actualiteitsdebat georganiseerd. 

 

CST

Eén van deze debatten had betrekking op de problemen van racisme bij de Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH). De avondklok in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de aanstelling van een Hoge Functionaris ad interim door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de toepassing van het Covid Safe Ticket in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kwamen eveneens uitvoerig aan bod. Tevens besteedde de Commissie Binnenlandse Zaken bijzondere aandacht aan de relatie tussen burgers en ordediensten. De commissie stelde een uitvoerige resolutie op tot verbetering van de relatie tussen ordediensten en burgers. In het kader hiervan werden verschillende vergaderingen gewijd aan het horen van een 20-tal getuigenissen. De resolutie bevat tal van aanbevelingen en concrete aandachtspunten.  


Ze werd door een ruime meerderheid goedgekeurd. Hierop integreerde de Brusselse regering de aanbevelingen van de commissie in haar nieuw Globaal Veiligheids- en Preventieplan. Door de regering schriftelijk en mondeling te bevragen of te interpelleren en middels actualiteitsvragen en -debatten wordt kort op de bal gespeeld. De controletaak van het parlement op het beleid van de regering wordt met de grootste ernst uitgevoerd. Alle beleidsdomeinen genieten hierbij de aandacht van de volksvertegenwoordiging. Het parlement is en blijft immers de wieg van het politieke debat en van de politieke besluitvorming. Het is het bruisend hart van de liberale democratie. Het slaat bruggen tussen uiteenlopend gedachtengoed en verenigt de verschillende bevolkingsgroepen om samen te bouwen aan een Brussel waar elkeen zich goed voelt. Daar maken we dagelijks werk van.