Les news

“Divestment is belangrijk, en net daarom hebben we het al uitgevoerd”Gewezen Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) heeft de voorbije jaren in het Brussels parlement als minister toelichting gegeven bij het gewestelijk beleid inzake schuldbeheer en beleggingen. De Gewestelijke Overheidsinstelling (GOB) belegt al sinds 2015 niet meer in fondsen gelieerd aan fossiele brandstoffen.  Ook de mogelijke beleggingen door instellingen onder gedeeltelijke of gehele voogdij van Gewest hebben hun investeringen in fossiele industrie afgebouwd. “Dit is een logische evolutie die zowel om principiële redenen, als om reden van afnemende economische rentabiliteit voor zich sprak,” aldus Guy Vanhengel. “Een beleid dat ook mijn opvolger Sven Gatz in de huidige regering onverkort voortzet”.

 

Guy Vanhengel is vandaag Brussels parlementslid en lid van de commissie financiën. Hij is dan ook verbaasd over een voorliggend voorstel van ordonnantie die aan regering vraagt te desinvesteren in fossiele brandstoffen en een geëngageerd duurzaam financieel beleid te voeren (A-276/1-2020-2021). “Ik maak me zorgen over de framing en story telling die de overhand neemt in onze parlementaire debatten over klimaat en duurzaamheid. Het dreigt de aandacht af te leiden van het effectief gevoerd beleid en concrete verwezenlijkingen, ten voordele van beeldvorming en profilering. 16 bladzijden filosofie telt het voorstel en geen enkele link met het gevoerde beleid in Brussel”. Hij liet dit weten tijdens het debat over het voorstel vandaag in commissie. Open Vld zal zich onthouden op dit voorstel.

 

“Deze resolutie is energie en papierverspilling” lacht Vanhengel het weg. “Met de ecologische transitie naar een duurzame economie lachen we niet. Open Vld nam en neemt een duurzaam financieel beleid zeer ernstig. Minder ‘bla bla’ en meer ‘boem boem’ zou je kunnen zeggen”.