Les news

Khadija Zamouri over de week van de Artificiële Intelligentie (AI): Van de politiek wordt verwacht dat we de digitale kloof dichten.
17 maart 2021 - Artificiële Intelligentie (AI), digitale economie, e-commerce, … het is all over the place. Khadija Zamouri legde in de commissie economie in het Brussels Parlement, tijdens de hoorzittingen over AI, nogmaals de liberale klemtoon op onderwijs en opleiding.  “Ons geloof in de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor onze welvaart, voor het klimaat en voor de stad zijn enorm. Maar ondertussen dreigt ook hier weer de digitale kloof te groeien tussen diegenen die mee zijn, en diegenen die achter blijven. En die achterblijvers zijn de kwetsbare groepen”.


Brussel heeft een strategisch voordeel als universiteitsstad. Er is heel veel kennis aan de VUB en ULB, de vele onderzoekscentra, laboratoria en spinn offs rond nieuwe technologieën, benadrukte Jan De Brabanter (van de werkgeversorganisatie BECI) nog recent op een webinar van Jong Vld Brussel. Al even belangrijk, voegde Frank Bogovic, de directeur van finance.brussels, daaraan toe, is dat we “van ideeën bedrijven moeten maken en van onderzoekers CEO’s”. De Brusselse overheid zet terecht veel in op toegepast onderzoek samen met de onderzoekscentra en financiert heel wat projecten. Innoviris.brussels en finance.brussels spelen hier een belangrijke rol. AI speelt een steeds grotere rol in zeer concrete toepassingen qua mobiliteit, veiligheid, milieu, financiële diensten, handel, gezondheidszorg, publieke dienstverlening, …  noem maar op. De economische dynamiek en de maatschappelijke meerwaarde zijn ontegensprekelijk. 

 

Brussel mag deze digitale trein niet missen. “Onze ondernemers zijn er klaar voor. Ze zijn enthousiast” aldus Khadija Zamouri. Toch maakt Zamouri zich ook zorgen. "Er is ook angst in de  samenleving. Die angst is een rem”. Zamouri verwijst naar de wat buitensporige angst, voor 5G bijvoorbeeld, maar ook de terechte angsten voor de anonieme algoritmen op sociale media en de impact op de privacy, of de angst voor jobverlies bij laaggeschoolden door robotisering. Die laatste angst doet sterk denken aan de angst van arbeiders voor machines in de XIXe eeuwse fabrieken. “Je moet die angst altijd serieus nemen. Ze hebben wel één zaak gemeen die angsten, om ze te weerleggen is er vooral kennis nodig” aldus Zamouri. “En de kloof in kennis neemt nu reeds toe. De digitale kloof”.  

 

Naast de angsten zijn er ook de vooroordelen waar Zamouri op wees in de commissie economie. “Om het heel eenvoudig te stellen, uit een computer komt wat je er hebt ingestoken. Als je aan de basis vooroordelen hebt bij het ontwikkelen van AI-toepassingen in apps, dan zal die AI vooroordelen over gender, geaardheid of origine bevatten. Om dit te voorkomen moeten we AI begrijpen, in alle stadia, in de ontwikkeling en het gebruik. En zo zijn we als liberalen weer terug bij onderwijs en levenslang leren”. Zie ook Webinar over ondernemerschap van Jong Vld Brussel van Ayoub  El Azzaoui  en Frederik Ceulemans met Sven Gatz, Jan De Brabanter en Frank Bogovic op https://www.facebook.com/JVLDBXL/videos/474853220314147