Les news

Erik Van Den Berghe: Nieuwe ideeën voor een leefbaar Ganshoren
Ik ben Erik Van Den Berghe, 47 jaar en vader van twee kinderen. Ik ben directeur van het GO! atheneum Anderlecht en coach van het kritisch denken in de secundaire scholen van scholengroep Brussel. Tijdens mijn schoolinterventies slaag ik er steeds in om de ‘polarisering’ te overbruggen en jongeren samen te leren samenleven.

Ik ben sociaalliberaal. Vandaar dat ik me wil engageren voor de Open Vld in Ganshoren. Deze partij sluit het best aan bij mijn filosofisch denken. In Ganshoren heeft de Open Vld een goede keuze gemaakt om zich te engageren voor de lijst ‘Ensemble-Samen’, een open project met oog voor de sociale realiteit.

Wat kunnen jullie van mij verwachten in Ganshoren?

Ik wil volop inzetten op het ‘samen leren samenleven’. In onze maatschappij neemt de polarisering enorm toe. Ik wil via concrete acties werken aan solidariteit zodanig dat jong en oud zich goed kunnen voelen in onze gemeente. Het organiseren van culturele activiteiten kan hiertoe bijdragen.

Ik wil vanuit mijn onderwijservaring ook inzetten op het ontwikkelen van ‘talenten’. Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen vind ik zeer belangrijk. Onze maatschappij draagt de dag van vandaag een bril met drie glazen, de fameuze 3 O’s: opvoeding thuis, omgeving (waar vaak veel verkeerd loopt) en onderwijs dat meestal alle problemen moet opvangen. 

Graag zet ik me in voor concrete acties die het samenleven bevorderen, maar dit kan enkel doordat ik me bevraag bij de mensen zelf. Democratie is daarom ook steeds een participatieve democratie. Al te vaak wordt er boven de hoofden van mensen beslist. Daarom zijn wijkcomités heel belangrijk.

Willen jullie kiezen voor een dynamische persoon met expertise op het terrein, dan zijn jullie bij de juiste kandidaat. Samen met jullie wil ik werk maken voor innoverende plannen voor een leefbaar Ganshoren.


Erik Van Den Berghe

8e plaats Lijst Ensemble-Samen