Nieuws

Van afval energie én een product maken zonder uitstoot: Hoe Bioflux carbon removal bevordert
Brussel - Bioflux is een innovatieve start-up die een 2500 jaar oud (!) proces nieuw leven inblaast: pyrolyse. Via pyrolyse wordt afval omgezet in ‘biochar’, een zwarte materie die ook CO2 opslaat. De biochar wordt vervolgens gebruikt voor dierenvoeding, bemesting van landbouwgronden of zelfs bouwmateriaal. Bioflux is sinds 2020 bezig om hierrond een business op te bouwen. Paul en Julian, de oprichters, zijn open en duidelijk: “Het is niet dé oplossing voor het klimaat, maar het is zeker deel van de oplossing”.

 

 

Archeologen kunnen de techniek terugbrengen tot 2500 jaar geleden in het Amazonebekken waar de plaatselijke landbouwers terra preta of zwarte grond produceerden via pyrolyse. Paul Préaux en Julian (spreek uit op z’n Spaans Gulian) Cortes, een urbanist en een wetenschapper troffen elkaar aan de universiteit van Leiden en startten in 2020 hun research om van het idee een onderneming te maken: BioFlux.

 

Ze werken onder andere samen met Krinkels, een landschapsondernemer, die marktleider is in Brussel en België in het onderhoud van parken, groenaanleg en onderhoud langs wegen. Daardoor produceert Krinkels een enorme hoeveelheid groenafval waarvoor ze moeten betalen om het te laten verbranden of verwerken. Via pyrolyse kunnen ze het omzetten in biochar, een product dat ze kunnen verkopen. Het omzetten via pyrolyse is daarbij een vorm van carbon removal die koolstofkredieten oplevert en verkocht kunnen worden. Ook produceert het proces energie die gebruikt of verkocht kan worden. Deze samenwerking is een uitdaging voor de jonge start up.

 

Wat is biochar? Het is een samentrekking van Bio(logic) en Char(coal). Het is een product vergelijkbaar met houtskool, maar in tegenstelling tot de houtskool op de BBQ, is het niet bedoeld om te verbranden, maar om CO2 op te slaan. Je bekomt het door groenafval (biomas) op hoge temperatuur te ontleden zonder zuurstof. Wat je overhoudt is een zwarte materie die de CO2 heeft opgeslagen en duizenden jaren kan ophouden. Je hebt dus uitstoot opgevangen (carbon removal). Naargelang de kwaliteit van de biochar kan je deze gebruiken voor dierenvoeding, bemesting van landbouwgronden of bouwmateriaal in gebouwen of wegen. Door pyrolyse is er geen uitstoot, maar wordt er wel groene energie geproduceerd die dan gebruikt kan worden in de industrie of voor energiegemeenschappen in wijken dicht bij de installatie.  

 

“Het is een techniek die vandaag wordt heruitgevonden en deel zal uitmaken van de klimaatoplossing.”, weten Paul en Julian ons te vertellen. De EU moedigt het aan via richtlijnen. Er zijn meer en meer projecten die economisch haalbaar zijn. Er zijn evenwel nog maar weinig grootschalige industriële installaties uitgebouwd. “Het is voor de regionale overheden in België, die bevoegd zijn voor het wettelijk kader, nog niet altijd duidelijk dat dit geen verbranding is, maar het tegendeel, carbon removal”, benadrukt Paul Préaux

 

Sven Gatz: “Eigenlijk is dit een perfect alternatief voor biomassacentrales die we nu uitbouwen, of aan dewelke we nu het Brussels afval slijten. Pyrolyse produceert energie, maar geen CO2.” Brussels parlementslid Khadija Zamouri, die samen met minister Gatz, en plaatselijk Open Vld politica Melanie Verroken, het bezoek aan BioFlux in de coworking Palazzo in Sint-Gillis bracht, besluit: “Het is meer dan ooit de uitdaging voor het Brussels beleid om alert te zijn en nieuwe technologieën een kans te geven. Er is geen mirakeloplossing. Uit de vele innovaties ontstaan tal van oplossingen die we nodig hebben. Ook oplossingen van ondernemers met een haalbaar businessmodel. Dat laatste verhoogt het draagvlak: iets dat ook opbrengt en niet alleen maar kost, is aantrekkelijk uiteraard”.