Nieuws

Quentin van den Hove legt eed af als schepen
Schaarbeekse renaissance boosten

SCHAARBEEK - 28 oktober 2020, Gemeenteraadslid Quentin van den Hove (Open Vld) legt de eed af als schepen in Schaarbeek “Ik ben bijzonder tevreden mee te werken aan de Schaarbeekse renaissance. Schaarbeek zit in de lift. Open Vld werkt al 8 jaar mee samen met burgemeester en meerderheid aan dit verhaal. Met de toetreding tot het college schakelen we bij wijze van spreken een versnelling hoger”. 

Wie is Quentin van den Hove ?

Beroepshalve is Quentin product manager waarvan hij deel uitmaakt van het innovation team in een Belgische multinaltional, vertrouwd met start up’s. Hij is ook de initiatiefnemer van een platform om de lokale economie in Schaarbeek te steunen. Hij is 44 jaar oud en vader van twee kinderen.

Politiek is hij sinds 2006 de voorzitter van de Schaarbeekse Open Vld. Sinds 2012 is hij gemeenteraadslid en politieraadslid voor de meerderheid. Telkens op voorkeursstemmen ruim verkozen. Zijn politieke interesses gaan uit naar ondernemerschap, democratisering van de nieuwe IT- technologieën en onderwijs.

 

Waarom nu schepen?

Open Vld steunt deze meerderheid als sinds 2012 vanuit gemeenteraad en OCMW-raad. Quentin van den Hove werd in 2018 verkozen op de lijst van de burgemeester. Open Vld schreef mee aan het meerderheidsakkoord. Dat Quentin vandaag schepen wordt is het gevolg van de gemaakte afspraken. Door het doorschuiven van Sadik Köksal naar het Brussels parlement is Quentin de volgende binnen de lijst van de burgemeester om schepen te worden. De poging van de burgemeester om de meerderheid uit te breiden na het overlopen van twee leden van de meerderheid naar de oppositie leek deze aanstelling in de weg te staan. Quentin had begrip voor deze pogingen. Nu deze niet slaagden zal hij de eed afleggen als schepen.

 

Bevoegdheden als schepen

  • Bevolking / Burgerlijke stand
  • Onthaal / Beheer van de relaties met de burger
  • Protocol / Patriottische manifestaties
  • Internationale betrekkingen / Noord-Zuidsamenwerking en humanitaire actie
  • Erediensten

 

Een tweede Nederlandstalige schepen in Schaarbeek?

Quentin van den Hove is een Nederlandstalige Brusselaar, overtuigd liberaal en Open Vld’er. Hij wordt echter geen schepen van Nederlandstalige aangelegenheden. Hij is dus geen toegevoegde Nederlandstalige schepen, maar volwaardig schepen voor de lijst van de Burgemeester. Hij zal uiteraard in goede verstandhouding met Adelheid Byttebier (Groen), schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, het Nederlands en de Nederlandstaligen vertegenwoordigen. Hij zal als goede liberaal in het bijzonder aandacht hebben voor het Nederlandstalig onderwijs in en van de gemeente en voor het Nederlandstalig kinderdagverblijf dat binnen de meerderheid werd afgesproken.

 

Schaarbeekse heropleving

Schaarbeek is een belangrijke stad en zit echt in de lift volgens Quentin. Schaarbeek telt 133.000 inwoners en is daarmee de zesde grootste gemeente van het land. De voorbije jaren heeft Schaarbeek, voor het eerst sinds de sluiting van de laatste Nederlandstalige gemeentescholen door Roger Nols in de jaren 80, twee Nederlandstalige gemeentescholen geopend met de hulp van de Brusselse minister bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs binnen de VGC. Schaarbeek heeft haar gemeentebelastingen drastisch verlaagd (de gemeentelijke opcentiemen zijn sinds 2001 verlaagd van 7,8% naar 5,8%!) en heeft als eerste Brusselse gemeente een bijkomende korting be home toegekend op de onroerende voorheffing om wie in Schaarbeek woont en werkt fiscaal te belonen. Er is een ware heropleving van handel en horeca waarneembaar rond het volledig gerenoveerde Josaphatpark. Voor het eerst komen er opnieuw veel jonge gezinnen in Schaarbeek wonen. Schaarbeek is één van de 5 Brusselse gemeenten die het aantal Nederlandstalige inwoners ook effectief zag toenemen de laatste jaren.

 

Schaarbeek bewijst dat er een mooie toekomst is voor onze hoofdstad. Daar wil Quentin van den Hove vanuit het Schaarbeekse college aan meewerken.