Nieuws

Open Vld Brussel keurt verkiezingsprogramma goed
Liberalen zetten in op toponderwijs, meertaligheid, de uitbreiding van de metro, en meer koopkracht voor de Brusselaars.

Tijdens hun congres op 30 maart keurden de leden van Open Vld Brussel het programma goed waarmee de liberalen naar de gewestverkiezingen van 26 mei trekken. Onder de titel “welkom in brussel, stad van de doeners / bienvenue chez les bosseurs” gaf de Brusselse Open Vld, onder leiding van vice-minister-president en lijsttrekker voor het Brussels Parlement Guy Vanhengel, de aftrap van hun verkiezingscampage. Het congres werd voorgezeten door Khadija Zamouri en Vincent Riga. De liberalen trekken naar de kiezer met een uitgebreid programma dat focust op toponderwijs, meer en beter openbaar vervoer, meertaligheid en meer koopkracht voor de Brusselaar.

Open Vld is vandaag de leidende politieke formatie langs Nederlandstalige kant in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De partij wil voluit gaan voor de consolidatie en versterking van die positie. Als bestuurspartij hebben de liberalen de vorige legislatuur onder meer gezorgd voor een gevoelige uitbreiding van het aantal plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs en een grote fiscale hervorming (afschaffing van de gewestbelasting van 89 euro, de Be Home-premie van 120 euro voor wie een eigen woning heeft en de verlaging met 1,5 % op de personenbelasting.)Open Vld Brussel verdedigt dan ook met overtuiging haar bilan. Ze wil de Brusselse kiezer opnieuw overtuigen met een programma dat (onder meer) volgende punten bevat:

1. 3500 plaatsen extra in het Nederlandstalig kleuter- en basisonderwijs, 5000 In het secundair onderwijs in de komende vijf jaar, met een extra nadruk op gezonde, veilige en propere scholen en schoolomgevingen.

2. Een verdere belastingverlaging, door de afschaffing van de registratierechten op woningen tot 230.000 euro. (Hiermee bespaart de koper van een woning in Brussel €6875.) Afschaffing van de 1% registratierecht op de hypothecaire lening. Verder wil het de budgettaire marges gebruiken om de gewestelijke opcentiemen verder te verlagen en de Be Home-premie te verhogen. (Samen met de federale taxshift zorgde de vorige fiscale hervorming vanaf 2016 al voor een verhoging van 4,8% van het beschikbaar inkomen voor de Brusselaar) 

3. Meertalig Brussel; door projecten in en rond meertalige scholen uit te bouwen en meer beroepsopleidingen on and off the jobfloor. Elke Brusselaar die op zijn achttiende afstudeert moet minstens drie talen spreken (N – F – E) 

4. Meer en beter openbaar vervoer. Met een uitbreiding van de metro en vaste openbaar vervoersbindingen die de gewestgrenzen overschrijden. Open Vld wil ook het MIVB- en Brusselse NMBS-netwerk maximaal in elkaar integreren.

5. De verdere uitbouw van zorg voor jong en oud.

Open Vld Brussel kijkt met optimisme vooruit naar de Brusselse toekomst. Gestoeld op een langetermijnvisie en een uitgesproken liefde voor de stad, wil de partij blijven inzetten op noodzakelijke hervormingen en praktische en haalbare oplossingen voor de grootstedelijke problemen van vandaag. Het stelde daarvoor sterke lijsten samen voor het Brussels Parlement, met naast Guy Vanhengel ook Vlaams minister Sven Gatz als lijstduwer, voor het Vlaams Parlement met lijsttrekster Els Ampe en voor de federale Kamer met Lijsttrekster Mimi Crahaij.