Nieuws

Brussel bouwt scholen voor de toekomst
Laatste VGC-beleidsverklaring van deze legislatuur zet goede Nederlandstalige dienstverlening in de kijker.

Bij de start van het laatste beleidsjaar van de Vlaamse Gemeenschapscommissie legt Guy Vanhengel, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs, meteen de laatste beleidsverklaring van deze legislatuur voor. Minister Vanhengel wijst daarin op de focus de komende maanden: de afwerking van de vele werven en projecten uit het bestuursakkoord ‘Goesting in Brussel’.

“In 2019 vieren we de 30ste verjaardag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie”, aldus minister Vanhengel. “We grijpen het jubileum aan om het rijke aanbod van de VGC en het Nederlandstalig netwerk in de kijker te plaatsen.”

“2019 in het teken van 30 jaar VGC”
Wat zijn bevoegdheid ‘onderwijs’ betreft, legt Vanhengel de klemtoon op de enorme inspanningen geleverd om de capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad uit te breiden. 
Door het succes van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en door de bevolkingsaangroei vergroot de vraag gestaag en moet het aanbod hierop inspelen. 
Daarom financierde in Brussel, sinds het begin van deze legislatuur, de VGC, samen met de Vlaamse Gemeenschap, 52 grote bouwdossiers. Deze inspanningen leveren vandaag al 2.344 extra plaatsen op in de Nederlandstalige scholen. Als alle geplande bouwwerken volledig afgerond zijn, verhoogt het aanbod met in totaal 6.210 plaatsen in het basisonderwijs en 4.541 plaatsen in het secundair onderwijs.
De meest in het oog springende bouwprojecten zijn: de Campus Comenius in Koekelberg (gestart in september 2018), de Gallaitsite in Schaarbeek (in vergunningsfase), de site van Saint-Michel in Molenbeek (fase aanneming werken) en de Campus Mutsaard in Laken (in vergunningsfase). Deze dossiers bevinden zich niet toevallig in die delen van Brussel met de grootste capaciteitsnoden.
Voor het volgende jaar staan er nog eens een 10-tal grote bouwdossiers op het programma. Doelstelling is om daarmee 780 plaatsen extra te realiseren in het basisonderwijs en 200 plaatsen in het secundair onderwijs.

Onderwijs met toekomst
Er wordt in Brussel niet alleen in bakstenen geïnvesteerd, zo vermeldt minister Vanhengel. De VGC levert ook inspanningen om een omvattend kwalitatief en toekomstgericht onderwijs op maat uit te bouwen. Zo wordt de nadruk gelegd op een krachtige speelomgeving, begeleiding van leerkrachten en ondersteuning van ouders door een uniek centrum, het Onderwijscentrum Brussel (OCB), gezien de specifieke situatie van een grootstad, promotie van de brede school, met het multifunctioneel karakter van de scholen (de schoolpoorten staan ’s avonds open voor andere activiteiten)… .
Bovendien is minister Vanhengel de grondlegger van de tweetalige lerarenopleiding die vorig jaar van start ging. Tevens startte hij de eerste Tienerschool op, om de overgang van het basis- naar het secundair te verzachten. Een innovatieve aanpak in Brussel die zeker elders navolging verdient.
Ten slotte wordt er gewerkt aan de taalkennis van de leerlingen via een taalleercentrum, zijn er initiatieven tegen de schooluitval en projecten om jongeren op eigen kracht en tempo aan een diploma te helpen.
En niet te vergeten: Brussel is de grootste studentenstad van België: ook daarvoor levert het beleid van de VGC inspanningen.

Draaischijf van Nederlandstalige dienstverlening
Minister Vanhengel besluit: “Sinds 1989 is de VGC de draaischijf van de Nederlandstalige dienstverlening in Brussel. Ze wil mensen vooruit helpen door kwaliteitsvol onderwijs, door goede zorgvoorzieningen, door ruimte te scheppen voor vrijetijdsbesteding en ontmoeting. Openheid en verbondenheid, kansen maximaliseren, stedelijke innovatie en kwaliteit staan daarbij steeds centraal.”

Info op www.vgc.be/nieuws/beleidsverklaring-2018-2019