Nieuws

Brussels parkeeragentschap: Open Vld Brussel somt actiepunten op
Brussel: verschillende parkeertarieven, verschillende parkeermeters, verschillende bewonerskaarten die bij verschillende diensten moeten worden aangevraagd. Verschillende bedrijfstarieven in verschillende gemeenten. En op de koop toe na minutenlang rondtoeren geen parkeerplaats vinden. Kort samengevat wat de pendelaar, Brusselaar of Brusselse bedrijven ervaren als ze willen parkeren.

Om het parkeerbeleid te verbeteren, richtte het Brussels Gewest op 12 januari het Gewestelijk Parkeeragentschap op. De Brusselse Open Vld-fractie heeft alvast haar actiepunten klaar voor dit nieuwe agentschap.
Dat een bewonerskaart bij de gemeente aangevraagd dient te worden, valt nog te begrijpen. Een mens woont doorgaans niet in verschillende gemeenten. Vrije beroepen en bedrijven met vestigingen in verschillende Brusselse gemeenten moeten echter voor elke gemeente waar ze actief zijn een parkeeraanvraag doen. Bijvoorbeeld: thuisverplegers, winkeluitbaters…

‘Deze nutteloze papierberg aan aanvragen kan vereenvoudigd worden door het invoeren van een centrale gewestelijke parkeeraanvraag voor vrije beroepen en bedrijven. Het parkeeragentschap kan dit coördineren’, aldus Els Ampe, fractieleider voor Open Vld in het Brussels parlement.

Ook het harmoniseren van de parkeertarieven en tarieven voor bewonerskaarten is een opdracht voor het gewestelijk parkeeragentschap. Ampe: ‘Niemand begrijpt waarom parkeren in de ene Brusselse gemeente duurder is dan in de andere. Er moet een einde komen aan deze onoverzichtelijke en discriminerende wildgroei.’

Het parkeeragentschap heeft de dwingende taak het parkeercomfort in Brussel te verhogen. Het aantal minuten dat men verspilt op zoek naar een parkeerplaats moet drastisch omlaag.

Meer info:
Els Ampe, 0476 21 39 60
Fractieleider Open Vld Brussels parlement
www.elsampe.be