Nieuws

Meertalig opgeleiden: Brussel moet het voorbeeld geven
Anno 2011 kan het nog altijd dat jongeren eentalig afstuderen in een school van de stad Brussel. Brussels gemeenteraadslid Els Ampe: ‘Dit is niet meer van deze tijd. Maar vooral niet toekomstgericht. Vandaar mijn vraag  in de gemeenteraad naar immersie-onderwijs.’

Eentalig afgestudeerd, een nijpend probleem. Brussel Stad is de meertalige hoofdstad van België en van Vlaanderen. De arbeidsmarkt, zowel in Brussel als in de Rand, heeft behoefte aan meertalige opgeleiden.  Het gebrek aan talenkennis is één van de voornaamste redenen waarom bepaalde jobs niet ingevuld geraken.
‘Meer dan 95% van de 100.000 Brusselse werkzoekenden is eentalig. Hoog tijd voor verandering. Op de gemeenteraad van de Stad Brussel op 24 januari vroeg ik, samen met MR-collega Marion Lemesre, aan de schepen van Onderwijs om immersie-onderwijs te organiseren in het Nederlandstalig en Franstalig stadsonderwijs. Het is niet de bedoeling tweetalig onderwijs te organiseren, wel voor tweetalige afgestudeerden te zorgen’,  aldus Ampe.
De schepen antwoordde dat ze een haalbaarheidsstudie wil doen naar immersie-onderwijs. Totnogtoe had de Stad Brussel de boot afgehouden omdat de statuten van de leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs en Franstalig onderwijs sterk verschillend zijn en afhangen van beide gemeenschappen. Ook (verhinderd) schepen van de Stad Brussel en Vlaams Minister Pascal Smet reageerde positief op ons voorstel. Hij kondigde aan snel werk te maken van de statutenhindernis.

Els Ampe: ‘Dat mag dus geen beletsel blijven. Praktisch moet een en ander vlot organiseerbaar zijn. Veel Brusselse Nederlandstalige en Franstalige scholen liggen bijvoorbeeld naast elkaar. Zo kan er perfecte uitwisseling gebeuren tussen Nederlandstalige en Franstalige kleuterleidsters en leerkrachten.’

Open Vld kijkt alvast uit naar de haalbaarheidsstudie en, vooral, naar actie op terrein.