Nieuws

Gemeenteraad Stad Brussel stemt voor ondergrondse parkings en circulatieplan
Een meerderheid van de Brusselse gemeenteraadsleden heeft vanavond zijn goedkeuring gegeven voor de bouw van vier nieuwe ondergrondse parkings, de uitbreiding van de parking Zavel-Poelaert en de uitvoering van het circulatieplan. “Deze stemming toont aan dat de meerderheid van de Brusselse gemeenteraad gelooft in een andere en betere aanpak voor Brussel”.

Het meerderheidsakkoord 2012-2018 van de Stad Brussel voorziet in een heropwaardering van de Vijfhoek, een grote voetgangerszone en een circulatieplan voor de fietsers, het openbaar vervoer en het overige verkeer. De Brusselse gemeenteraad heeft het nieuwe plan maandagavond goedgekeurd.

Met het circulatieplan wordt geïnvesteerd in een aangename Vijfhoek voor alle weggebruikers in het stadscentrum. De voetgangerszone wordt bijna verdubbeld en binnen het stadsfietsnetwerk worden de bestaande gewestelijke fietsroutes in de Vijfhoek aangevuld met lokale fietsroutes. De Stad en de MIVB hebben samengewerkt en kwamen tot een gemeenschappelijk voorstel voor een busplan wat betreft de Vijfhoek. De komst van de nieuwe Vijfhoekbus wordt door alle inwoners toegejuicht.

Een bestemmingslus in één rijrichting rondom de comfortzone zorgt ervoor dat het transitverkeer geweerd wordt en dat het bestemmingsverkeer sneller naar parkings wordt geleid. “Dankzij het nieuwe verkeersplan voor de Vijfhoek krijgt de stad meer ademruimte”, aldus schepen van Mobiliteit Els Ampe.

Er komen vier nieuwe ondergrondse parkings: Nieuwe Graanmarkt, Vossenplein, Ijzerplein en Rouppeplein. Naast de parking Poelaert wordt bij uitbreiding de parking Zavel-Marollen gecreëerd. Deze parkings compenseren de bovengrondse parkeerplaatsen die verdwijnen in de voetgangerszone. De aanleg van de pleinen boven de parkings zal gebeuren in overleg met de bewoners, handelaars en aanwezige organisaties.

Wat de parking onder het Vossenplein betreft, moeten een aantal misverstanden de wereld worden uitgeholpen. “De parking onder het Vossenplein is belangrijk om de vele bestelwagens die op en rond de vlooienmarkt staan, te kunnen opvangen. Ook veel bewoners zijn vragende partij van veilige garageboxen. Tijdens de werken zal de vlooienmarkt blijven doorgaan. De handelszaken op het Vossenplein en in de Blaesstraat zullen toegankelijk blijven tijdens de werf”, verduidelijkt schepen Ampe.

Het volledige persdossier en de bijhorende kaarten zijn terug te vinden op de website van de Stad Brussel.