Nieuws

Koning kan Brusselaars een nieuw park schenken
Open Vld Brussel wil het rijk aanbod aan stadsparken en groene ruimten transformeren naar model van het New Yorkse ‘Bryant Park’. Door samenwerking met de omliggende bedrijven, bewoners, handelaars en horecazaken, willen we veilige en nette stadsparken opbouwen en uitbaten. Brussel heeft immers nood aan een nieuwe aanpak in het uitbaten van parken, samen met publieke en private buurtpartners.

Als sluitstuk wil Open Vld Brussel de Brusselaar ook een nieuw park geven. Een belangrijk deel van het Koninklijk Domein van Laken kan immers een publiek park worden. Een Open Park dus voor alle Brusselaars!

Reeds in 2007 lanceerden Sven Gatz en Els Ampe daarom een campagne om het Koninklijk Domein van Laken te laten evolueren tot wat ‘Central Park’ is voor New York en ‘Hyde Park’ voor Londen. Het park ligt aan het kanaal, nabij dichtbevolkte wijken van Laken, Neder-Over-Heembeek en de Mutsaard-wijk; en kan via een fiets- en wandelbrug over het kanaal verbonden worden met de dichtbevolkte wijken van Schaarbeek. Zo wordt dit open park een immense groene long voor de Brusselaars, een plaats van ontmoeting en ontspanning. Een ware koninklijke schenking van de vorst en het land aan de Brusselaars.

Lees meer in onze publicatie Stadspark Maakt Vrij


#StadsparkMaaktVrij

#OpenPark

#beBrussels