Nieuws

Primeur in Brussel: twee Tienerscholen
In de voormalige kerk van Scheut aan de Ninoofsesteenweg in Anderlecht heeft minister Guy Vanhengel een primeur mogen aankondigen: de voorstelling van het project van de eerste Tienerscholen in het Brussels Gewest. Niet alleen in de kerk van Scheut zelf, maar ook op de site Gallait in Schaarbeek zullen respectievelijk vanaf 1 september 2018 en 2019 Tienerscholen van start gaan.

 De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert al jaren een beleid waarin de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en –ondersteuning een voorname rol spelen. Daarbij is het de bedoeling om kinderen en jongeren zoveel mogelijk onderwijskansen te geven. Met de Brusselse Tienerscholen start een nieuw initiatief binnen het Nederlandstalig onderwijs om een betere en intensere samenwerking tussen de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs te realiseren.

“We stellen vast dat het voor 12-jarigen niet evident is om een keuze te maken die misschien de rest van hun leerproces zal beïnvloeden”, aldus minister Vanhengel. ”In de  Tienerschool maken ze kennis met alle onderdelen, waardoor ze op latere leeftijd beter een richting kunnen kiezen”.

In de Tienerschool verloopt de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs minder bruusk. Er wordt een soort van doorgaande lijn opgezet tussen de kleuterschool en de eerste vier jaar van het lager, naar vier jaar Tienerschool (twee laatste jaren lager, en twee eerste jaren secundair) naar de vier laatste jaren secundair onderwijs. 

Twee schoolbesturen, de vzw Instituut van de Heilige Familie in Schaarbeek en de vzw Sint-Goedele Brussel werkten met de steun van de VGC een blauwdruk uit voor de Tienerschool. Tijdens de voorstelling legden Piet Vandermot (Sint-Goedele) en Stef Colens (Heilige Familie Schaarbeek) de doelstellingen en de inhoudelijke uitwerking van de scholen uit. De architecten Peter Wyndaele en Steven Ducatteeuw gaven toelichting bij de infrastructuurwerken aan zowel de kerk als de site Gallait. 

“In dit stadium van het dossier wens ik alvast de initiatiefnemers succes toe”, zo zei minister Guy Vanhengel. “Door onze gezamenlijke inspanningen zullen we het Nederlandstalig onderwijs nog sterker maken. We willen scholen in beweging zetten om de toekomst van de Brusselse kinderen en jongeren nog te verbeteren”.

 Lees ook