Nieuws

Extra middelen voor Cultuur, Jeugd, Media en Brussel
Volgend jaar komen er extra investeringen in cultuur, jeugd, media en Brussel. Minister Sven Gatz is blij dat de begrotingsbesprekingen voor zijn bevoegdheden positieve resultaten hebben opgeleverd.

Het budget voor het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid stijgt volgend jaar met één miljoen euro. Het toenemend succes van de Vlaamse jeugdbewegingen en jeugdverenigingen kan zo verder worden gestimuleerd.

Ook in Brussel zal Vlaanderen opnieuw investeren via het Brusselfonds, dat in het begin van de regeerperiode bevroren werd. Het fonds krijgt vanaf volgend jaar twee miljoen extra, waardoor het bijna verdubbelt van 2,6 naar 4,6 miljoen euro.

Er wordt ook een miljoen euro extra in het Mediafonds gestopt. Daarmee kan verder worden geïnvesteerd in Vlaamse audiovisuele producties met het oog op internationale verspreiding.

Maar, vooral het budget voor cultuur zal na de besparingen van de eerste jaren uit de regeerperiode, vanaf volgend jaar opnieuw met extra middelen worden gespijsd. In juni  werd er voor het kunstendecreet 5,6 miljoen vrij gemaakt. Tijdens het overleg over de begroting 2017 sleepte de Cultuurminister bijkomend nog 3,3 miljoen euro uit de brand: 1,1 miljoen voor de projectsubsidies (bovenop de in juni beloofde 1,1 miljoen, dus een verhoging van 2,2 miljoen in totaal) en 2,2 miljoen euro voor onder meer het ondersteunen van jeugdorkesten (door Brussels Philharmonic), de voorstudie voor de renovatie van het operagebouw in Gent, extra investeringen in de infrastructuur van deSingel in Antwerpen en het Concertgebouw in Brugge, voor een internationale concertreeks in de vernieuwde Elisabethzaal (samenwerking deSingel en deFilharmonie) en de extra exploitatiekosten voor het gebruik van de Elisabethzaal door deFilharmonie. Ook voor de inrichting van het nieuwe KMSKA werden de nodige middelen voorzien ten belope van 9 miljoen euro. 

Sven Gatz: “Het resultaat van het begrotingsoverleg stemt me tevreden. Ik ben blij dat we na twee jaar opnieuw kunnen investeren in cultuur, media, jeugd en in onze hoofdstad. Zeker de investeringen in jeugd en cultuur zijn aanzienlijk en kunnen voor een positieve schwung zorgen.“