Nieuws

Rekening houden met impact van wetgeving op KMO's
BRUSSEL - 28/9/2022 - In de commissie Economische Zaken en Tewerkstelling werd een ordonnantie besproken om de last van regelgeving op kleine, middelgrote en micro-ondernemingen te evalueren bij introductie van nieuwe wetgeving. Khadija Zamouri vindt dat een goede zaak, we moeten zuurstof geven aan onze ondernemers en proportioneel zijn. Hieronder vindt u haar tussenkomst.

Deze ordonnantie komt volgens mij tegemoet aan een belangrijk aspect van onze beleidsbepalende taak. We moeten er voor zorgen dat nieuwe regelgeving wordt gerespecteerd, nageleefd wordt. We schrijven de wetten niet voor niets neer. Maar éénzelfde regelgeving kan al snel een verschillende impact hebben op andere organisaties. Zoals in de ordonnantie naar voren geschoven wordt: een micro-onderneming heeft niet dezelfde spankracht als een groot bedrijf met duizenden werknemers. 

Dat mag uiteraard niet betekenen dat de kleine, middelgrote en micro-ondernemingen een vrijgeleide krijgen. Ook zij moeten zich aan de wet houden. Via deze ordonnantie kunnen we er echter voor zorgen dat we de impact op deze kleinere bedrijven al goed op voorhand kunnen bepalen en waar mogelijk licht remediëren. Andere situaties worden anders behandeld, dat is een kenmerk van een goed werkende maatschappij. Ik juich deze extra aandacht voor onze KMO’s toe. De KMO’s moeten al innovatief zijn, hard werken om er te geraken en genoeg valkuilen ontwijken. Als we vanuit onze Brusselse regering er voor kunnen zorgen dat hun administratieve lasten en nalevingskosten tot een minimum beperkt blijven, zijn we op de goede weg. 

Hopelijk krijgen we binnenkort meer verduidelijking over hoe dit KMO-bureau er zal uit zien, wie er in zal zetelen en welke middelen ze toegekend krijgen. Zodat ze hun werk kunnen doen en deze impactanalyses ten gronde kunnen uitvoeren. 

Ook de evenredigheidsbeoordeling voor een evaluatie ten aanzien van beroepen lijkt me een terechte toets. We moeten vanuit de overheid oppassen dat we niet te ver gaan. Regelgeving moet gericht blijven en de zelfstandige niet overbelasten. Met deze nieuwe instrumenten kunnen we daar beter op toezien. Open VLD Brussels stemt dan ook voor deze ordonnantie.

http://weblex.brussels/data/crb/doc/2022-23/145826/images.pdf