Nieuws

Sven Gatz: Brussels State of the Union
BRUSSEL - De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vrijdag 12 oktober haar begroting voor 2023 voorgesteld. “De regering reserveert een budget van 200 miljoen euro om de bijkomende energiekosten van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en OCMW’s op te vangen”, zegt minister Gatz. “Maar de begroting voor volgend jaar zet ook verdere stappen naar een structureel evenwicht in 2024, zoals dit gepland is in de meerjarenbegroting.” 

 

De Brusselse gewestbegroting voor ’23 bedraagt circa 7 miljard euro en heeft een tekort van 400 miljoen euro. “De voorbije jaren zijn we flink in het rood moeten gaan door de covid-crisis en de gevolgen van de pandemie”, aldus Gatz, “en ook voor komend jaar zijn er nog tal van onzekerheden, zoals de energiecrisis die een gevolg is van de Russische inval in Oekraïne. Een regering die er wil zijn om haar burgers, organisaties en bedrijven te beschermen, kan in zo’n crisissituaties niet werkeloos toezien.” Toch gaat de regering gelijktijdig door met het afgesproken investeringsprogramma. Geplande stedelijke investeringen in openbaar vervoer en mobiliteit, huisvesting, werk, economie, klimaat- beleid en welzijn blijven. “Dat lukte dankzij een groei van onze inkomsten met ruim 200 miljoen en een besparingsoperatie van 150 miljoen.” 

 

‘Het renovatiebeleid voor energetische investeringen is heel belangrijk. Toch mogen de budgetten niet uitkomen op het begrote bedrag. Anders gaan we straks niet op een geloofwaardige manier naar de kiezer.’ - Sven Gatz Brussels minister 

 

Ook brussels parlementslid Khadija Zamouri kwam in het parlement tussen: “De werkgeversorganisaties hebben alvast begrip voor de budgettaire beperkingen.” zegt Khadija “Ze vragen ook gerichte steun. Het komt er dus op aan dat de steun die we kunnen geven nu snel wordt geconcretiseerd en efficiënt ingezet.” Zo kunnen ondernemers, zoveel mogelijk, hun risico’s voor de komende maanden beter inschatten. Die voorspelbaarheid is essentieel. 

 

OCMW 

Ook over de extra steun aan de OCMW’s, een provisie van 20 miljoen, zijn we tevreden. Uiteraard mag het totaal van steunmaatregelen niet enkel uit het gewestbudget komen, maar ook uit de fondsen van de energiesector aan de OCMW’s. De COVID crisis heeft de deuren van de OCMW’s al opengezet voor een breder middenklassenpubliek, ook voor zelfstandige ondernemers. 

 

Ook brussels parlementslid Carle Dejonghe bracht een krachtige tussenkomst. Voor Carla telt dat deze regering de afspraak nakomt die in 2019 gemaakt werd: het meerjarentraject. Het structurele deficit moet jaar na jaar worden teruggedrongen. Het doel is om een evenwicht te bekomen op de lopende begroting in 2024, en dus los van de strategische investeringen en eenmalige crisisuitgaven. 

 

De strategische investeringen zijn investeringen. Gezien de stijgende interesten zijn investeringen minder evident dan de vier afgelopen jaren. Maar het zijn en blijven investeringen in toekomstige groei. Groene en duurzame groei. Drie crisissen kunnen we niet meer ongedaan maken. Die hebben zware putten gegraven: minder inkomsten, en meer uitgaven. En niet enkel in Brussel! Ook dit jaar moeten we eenmalige provisies aanleggen voor de energiecrisis en Oekraïne, respectievelijk 200 en 50 miljoen. Gelijktijdig volgen we het investeringspad; dit jaar integraal voor de investeringen in mobiliteit. 

 

‘De noodzakelijke investeringen in openbaar voer, zoals metro 3, maken voor duizenden Brusselaars het verschil. Denk maar aan bv. Huishoudhulp. Deze fervente gebruikers van het openbaar vervoer rekenen op een goeie en efficiënte dekking om zich snel en duurzaam doorheen de stad te bewegen’ - Khadija Zamouri Brussels parlementslid 

 

De huidige begroting blijft onder controle dankzij besparingen, hogere ontvangsten en betere inkomsten. We varen op koers, het meerjarentraject is ons kompas’ - Carla Dejonghe Brussels parlementslid