Nieuws

Khadija Zamouri loopt VOKA-stage bij Colruyt: Duurzaamheid in producten én in mensen
HALLE - Donderdag 15 september liep Khadija Zamouri stage bij de hoofdzetel van Colruyt Group in Halle. Het 'Dassenveld' is een van de belangrijkste distributiecentra die Colruyt doorheen het land heeft. Elke locatie heeft daarbij een specialiteit. Voor Dassenveld is dat o.a. groenten en fruit. Elke appel die je in Colruyt kan kopen, passeert eerst langs het Dassenveld. Voor Brussel is het niet anders, waar Colruyt een belangrijke speler is, met soms duizelingwekkende cijfers tot gevolg. 


Waarom Colruyt

Colruyt is Khadija haar jeugdwinkel, de winkel “van over ’t straat”. Ze is er mee opgegroeid en Colruyt is mee gegroeid. Khadija ziet ook de sterke aanwezigheid van de retailer in Brussel, met o.a. locaties in Molenbeek, Jette en net over de grens in Dilbeek. In België is de Colruytgroep een van de grootste werkgevers. Veel van de werknemers blijven er ook voor lange tijd. Colruyt zet in op duurzaamheid, op haar mensen en op lage prijzen. Het blijkt ook een succesmodel. Hoe bereiken ze dat? Waar worstelen zij mee? Daar wou Khadija meer over weten. Dankzij VOKA (het Vlaams netwerk van ondernemingen) kreeg ze daar ook de kans toe.


“VOKA helpt om politici met bedrijven te verbinden en een ‘praktische feel’ te krijgen van het werkveld.”

 

Verloop van de VOKA-stage

Na een bezoek aan het distributiecentrum treedt Khadija in gesprek met enkele ‘leading figures’ binnen de Colruytgroep. Zo vinden er gesprekken plaats over Colruyt in de internationale markt en in Brussel, over opleidingen, over sociale relaties, over rekruteren, over duurzaamheid, … Er wordt van gedacht gewisseld, ervaringen gedeeld en veel informatie verzameld.

 

1000 ton per dag voor de Brusselse Colruytwinkels.

Tijdens de rondleiding konden we op praktisch elke plaats vaststellen hoe er werd nagedacht over efficiëntie, maar ook over verduurzaming. Zo is er bijvoorbeeld de strategie voor Foodwaste: eerst voedselafval vermijden en daarnaast recycleren.

 

“Heel indrukwekkend deze installatie, je krijgt een beetje een vliegveld-gevoel.”– Khadija Zamouri

 

Automatisering is een vast element doorheen het hele systeem. Als laatste deel van de rondleiding komen we bij Dr. Octopus een geautomatiseerd systeem met 6 armen die constant in beweging zijn. [Colruyt kiest zelf voor de naam ORPI (orderpikker).] “We leggen minder de focus op namen en meer op innovatie en verbetering.” grapt Filip, onze gids. Dit systeem werd door de eigen medewerkers ontwikkeld, om producten die vaak over de toonbank gaan snel weer terug in de winkel te krijgen. Dat verhaal, waar werknemers zelf met ideeën komen om de processen te verbeteren en zelfs internaliseren, komt vaak terug.

 

Investeren in mensen

“Hoe jullie vanuit Colruyt mensen aantrekken en ze dan behouden, hoe jullie die menselijke investering doen, daar wil ik graag meer over weten.”- Khadija 

Rode lijn doorheen de dag? Duurzaamheid, geloof in eigen kunnen, maar ook de lange, interne carrière die veel van de medewerkers al achter de rug hebben. De meeste van de gesprekspartners zijn meer als 10 jaar bij Colruyt en nooit in dezelfde functie. Dat wilt zeggen: ruimte en ondersteuning voor interne mobiliteit. Dat wordt ook steevast beaamd: “oftewel ben je hier binnen ’t jaar weg, of er is een ‘good fit’ en dan zijn we samen vertrokken”. 


Eerst en vooral is er de aandacht voor de mensen ‘on-the-job’. Dat gaat van een overlegmoment in groep elke dag, tot soms een persoonlijk overleg elke zes weken. Maar ook op andere manieren, zoals de headset die zich aanpast naar het taalgebruik van de werknemer. 

 

Personeel bij Colruyt krijgt daarnaast de mogelijkheid om extra opleidingen te volgen. Jaarlijks wordt er bijna 40 miljoen in geïnvesteerd. Daar zitten ook opleidingen tussen voor de persoonlijke groei. Zo kunnen mensen zich verdiepen, zij het met specifieke vaardigheden voor de job, of meer voor jezelf. Colruyt moedigt dat extra leren ook aan op allerhande manieren, steeds vanuit een groeigerichte mindset. Die positieve blik op de maatschappij, en het doel om maatschappelijke meerwaarde te creëren wordt doorheen de dag aangehaald.

 

Onderwijs en werk

De link tussen onderwijs en werk dan, een belangrijk item voor Khadija die zowel de commissie voor Werk en Innovatie (BHG) als de commissie voor Nederlandstalig Onderwijs (RVG) intensief volgt. Colruyt zet in op samenwerking met scholen, o.a. via duaal leren en jobstudenten, om een mismatch bij het afstuderen te vermijden. Meer afstemming kan daar zeker van pas komen en daar wilt Colruyt blijven aan werken. 


“Taal wordt meer en meer een struikelblok.”


Zeker in de Brusselse Rand, waar Nederlands van essentieel belang is. Voor de werknemers daar richt Colruyt zich op Brussel. En ze investeren dan ook sterk in taalopleiding. Ze verwijzen ook nog naar de nood van de juiste attitude bij een nieuw personeelslid: “op tijd komen is essentieel”. Khadija suggereert om eens te kijken naar enkele Brusselse organisaties zoals het Huis van het Nederlands, om ideeën uit te wisselen.


Niet alles is dus even goed nieuws. Colruyt heeft bovendien ook te lijden onder de huidige crisis. Daarnaast stippen ze aan: momenteel komen we werknemers te kort. We zoeken actief personeel en we investeren er ook in. 

 

Duurzaamheid

Net zoals wij de lange, informatieve en positieve dag afsluiten met duurzaamheid, sluiten we dit artikel ook af. Colruyt maakt van duurzaamheid een kerndoelstelling. Een deel daarvan was al ingegeven door het doel van lage prijzen. Die krijg je alleen door efficiënt met je grondstoffen om te springen. Die duurzame aanpak zien we in de managementaanpak, waar de SDG’s verwerkt worden. 


Verduurzamen kan je ook door te innoveren en dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. “Het mag al eens mislukken, die marge hebben we binnen Colruyt wel, t.o.v. een kmo.” klinkt het. Daarbij hameren ze op het leren van die ervaring en het vervolgens beter te doen. Innovatie komt er niet vanzelf, daar moet je in investeren.


Khadija was onder de indruk van de complexiteit en vooral de manier waar hier binnen Colruyt mee wordt omgegaan. Die open verhouding met het personeel, het vertrouwen en commitment met de eigen mensen is inspirerend, een ‘good practice’. En Colruyt zet ook grote stappen qua automatisering, innovatie en duurzaamheid. Daar kunnen we alleen maar beter van worden. 

 

Met gids Filip door het Dassenveld