Nieuws

Oostende, stad op weg naar morgen
Deze zomer gaan we met 'Stadslucht Maakt Vrij' op zoek naar de mooiste stedelijk-liberale verhalen in ons land. Hiermee willen we stedenbeleid positief in de politieke markt zetten. Vandaag spreken we af in Oostende, met burgemeester Bart Tommelein! 

 

De ruimtelijke ontwikkeling van een stad bepaalt zijn toekomst en leefbaarheid. Ruimte verandert relatief traag maar een globale en strategische toekomstvisie is nodig. Oostende riep in 2015 het Stadsatelier in het leven, waar de ruimtelijke veranderingen op lange termijn worden doordacht om architectuur en planning een niveau hoger te tillen. Het Stadsatelier is een onafhankelijke academische expertise-cel, die met haar specifieke kennis en praktijkervaring het beleid ondersteunt bij complexe vraagstukken over ruimtelijke ordening en stedenbouw. Centraal in haar opdracht staat het scheppen van condities om kwaliteitsvolle ontwikkelingen mogelijk te maken. Je moet het zien als een werkplaats waar vragen, uitdagingen of projecten met een impact op de stedenbouwkundige layer van de stad, actief en in dialoog onder de loep worden genomen. 

 

We kijken met het Stadsatelier verder dan enkel bakstenen. Als we over uitdagingen spreken, dan komen thema’s als klimaat en vergrijzing aan bod. Hoe kan stadsontwikkeling bijvoorbeeld bijdragen aan het creëren van een context waarin de diverse en heterogene groep ouderen kwaliteit van leven kan ervaren?


Het Stadsatelier ontwikkelt een Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan dat een menukaart vormt van opportuniteiten, kansen, mogelijkheden, synergiën, … die toelaten om elke ontwikkeling of ingreep in de nabije of verre toekomst te toetsen en af te stemmen. De bedoeling is dat alle randvoorwaarden en mogelijkheden, die we detecteren en inventariseren, voor projecten binnen specifieke gebieden op termijn, op tafel gelegd kunnen worden en een kader vormen.

 

We kijken naar specifieke gebieden omdat Oostende morfologische breuklijnen kent als gevolg van verschillende ontwikkelingsgolven. We onderscheiden en onderzoeken vier ‘linten’: Kustlint, tussen strand en stad; Kaderlint, tussen stad en haven; Koninklijk lint, tussen kernstad en stadsrand en Groen Lint, tussen stad en landschap.

 

Er is ook een belangrijke taak op korte termijn weggelegd voor het Stadsatelier. Complexe, innoverende woon- en bouwprojecten kunnen rekenen op de ondersteuning en begeleiding. De projecten worden in een ruimer kader besproken. De wisselwerking tussen burgers/aanvragers, het Stadsatelier en stedelijke diensten door middel van begeleiding, bespreking  en advies zorgt voor nieuwe inzichten en verbeterde plannen. Projecten worden naar een hoger niveau getild. We streven er naar om het Stadsatelier zo vroeg als mogelijk in het traject te betrekken. Het ontwerpt zelf niet maar bewaakt de inzichten en denkt kritisch mee over het project in haar ruimere context met de toekomst van de stad voor ogen. Het Stadsatelier is geen waakhond. Het is een partner in de opbouw van een strategische toekomstvisie die leefbaarheid op lange termijn centraal stelt.


Bart Tommelein is Ondervoorzitter Vlaams Parlement , Vlaams Volksvertegenwoordiger & Burgemeester Stad Oostende 

meer info:   https://www.tommelein.com/contact-opnemen-met-stad-oostende-simpel-en-snel-via-o-punt/.