Nieuws

Khadija Zamouri: Meer vrouw op straat en op het openbaar vervoer.
BRUSSELS PARLEMENT - De openbare ruimte is van iedereen, mannen, vrouwen of mensen uit de LGBTQIA-gemeenschap moeten op een vrije en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van onze straten, pleinen en parken. Toch vindt men deze  realiteit vandaag onvoldoende terug in de naamgeving van diezelfde publieke plaatsen. Zeker vrouwen, met een vertegenwoordiging van 50% in onze samenleving, dienen meer zichtbaarheid en erkenning te krijgen in de publieke ruimte.

 

"Uit een onderzoek van Equal Straat Name Brussels blijkt dat slechts 6,65% van de Brusselse straatnamen vernoemd werd naar een vouw." zegt Khadija Zamouri, Brussels parlementslid "Van de 69 (pre-)metrostations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er slechts 4 welke een vrouwelijke naam hebben."

 

Resolutie vervrouwelijking haltes openbaar vervoer
In navolging van een eerder traject welke uitmonde in de goedkeuring van een resolutie die de het toekenen van vrouwennamen in de openbare ruimte moet stimuleren, werd er eerder deze maand een resolutie goedgekeurd welke de vervrouwelijking van de namen van bus-, tramhaltes en metrostations van de MIVB moet onderschrijven. 

 

"De erkenning van de plaats van vrouwen moet gebeuren in de ruime zin van het woord, door hun namen te geven aan straten, monumenten, pleinen, openbare gebouwen, metrostations, stations, tram- en bushaltes enz. " vervolg Khadija "Deze resolutie past binnen het grotere kader van 'genderplanning' waarbij we met open vld brussel willen inzetten op een inclusieve openbare ruimte. Verschillende groepen hebben verschillende noden in de publieke ruimte en bij het ontwerpen van die ruimte moet je met iedereen rekening houden. De vervrouwelijking van de de namen is een eerste grote stap." 

 

Genderplanning

Vandaag is stadsplanning en stadsontwikkeling nog vaak gedomineerd door mannen. Het is belangrijk om ook in stadsplanning kruispuntdenken niet te vergeten en rekening te houden met de waarden en behoeftes van zowel vrouwen, als de LGBTQ-community, stadsbewoners met een migratie-achtergrond en verschillende sociale klassen.

 

"Er is nog heel wat werk, maar de 'mental shift' is ingezet." gaat Khaidja verder, "Sinds vorig jaar is de MIVB al actief bezig met het vervrouwelijken van een aantal haltes. Rosa Parks, Marie Curie, audrey Hepburn en nog veel meer namen kan men sinds kort terug vinden in onze stad. alle toekomstige stations en haltes van metro, tram en bus, die niet de namen zullen dragen van oriëntatiepunten die geografisch of historisch emblematisch zijn, zullen aangespoord worden om een vrouwennaam te krijgen. "

 

Toch kan men helaas niet zomaar plotsklaps namen veranderen. Dat vraagt immers heel wat administratief werk en niet elke naam kan zomaar op eender welke locatie gebruikt worden. Daarnaast is de geografische situering veruit het belangrijkste criterium. De meest fundamentele en logische oplossing is dus eerst de namen van straten en pleinen veranderen, waarna de MIVB haar haltenamen kan aanpassen.

 

"Trouwens," besluit Khadija, "wist je dat Merode eigenlijk verwijst naar een vrouw? Merode verwijst naar Prinses de Merode die vlakbij een square naar haar vernoemd kreeg."