Nieuws

Onverdoofd slachten weer op de Brusselse agenda
BRUSSELS PARLEMENT – Op woensdag 11 mei overhandigde GAIA een petitie tegen onverdoofd slachten aan Open Vld, DéFi en Groen, de drie initiatiefnemers van het voorstel van ordonnantie dat dat wil verbieden. Zo komt dit thema weer op de Brusselse agenda te staan, nadat eerder deze week de organisatie van de hoorzittingen inzake onverdoofd slachten in de commissie Leefmilieu werden besproken. 


Algemeen verbod

Om het dierenwelzijn te verhogen, moet er volgens Open Vld een algemeen verbod op onverdoofd slachten komen. “Onze partij heeft hier altijd voor gepleit. Bovendien kan het niet zijn dat dit verboden is in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in Brussel. Wij lopen op dat vlak achter en staan niet op dezelfde lijn. Daar moet verandering in komen. We hebben dit daarom weer op de agenda gekregen, om ook bij ons tot dat verbod te komen. Maar laat ons duidelijk zijn: we willen dit niet eenzijdig verbieden zonder overleg en dialoog met de betrokken geloofsgemeenschappen”, legt Brussels parlementslid Carla Dejonghe uit. 


Godsdienstvrijheid als grondwettelijk recht

De Raad van State bevestigde dat een eenzijdig verbod  zou botsen met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. “Elk mens moet vrij zijn om te geloven wat hij of zij wilt. Daarom is het onze prioriteit om godsdienstvrijheid zo goed mogelijk te verzoenen met maximale aandacht voor dierenwelzijn”, vervolledigt Dejonghe. Dat compromis ligt in de methode van de omkeerbare ‘elektronarcose’. Hierbij wordt het dier bedwelmd maar niet gedood, waarna de halssnede pijnloos kan worden toegediend.


Gehoor aan alle partijen

Nadat Open Vld samen met meerderheidspartijen DéFi en Groen begin mei een voorstel van ordonnantie hieromtrent indiende, overhandigde GAIA haar petitie tegen onverdoofd slachten, dat getekend werd door ongeveer 70.153 mensen. “Wij ontvangen de petitie om aan te tonen dat we de stem van die 70.153 mensen hebben gehoord. Wij zullen blijven pleiten voor een verbod op onverdoofd slachten, nadat we de hoorzittingen in commissie hebben bijgewoond”, zegt Dejonghe. Tijdens de hoorzittingen zullen vertegenwoordigers van de moslim- en de joodse gemeenschap uitgenodigd worden, alsook organisaties die zich bezighouden met dierenrechten (bv. juristen), slachthuizen (bv. de Federatie van halal slagerijen) en dierenwelzijn (bv. dierenartsen). “Het is niet de bedoeling om bepaalde gemeenschappen te viseren. Het enige doel is om dierenleed te verminderen. Wij habben i.h.k.v. dat verbod al een consensustekst geschreven na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, maar staan uiteraard open om na de hoorzittingen de tekst waar nodig en waar mogelijk aan te passen via amendementen”, besluit Carla Dejonghe. v