Nieuws

Frederik Ceulemans, afdeling Stad Brussel: 'Adieu les 5 blocs'
BRUSSEL-STAD - Ik val maar meteen met de deur in huis, als het goed is mag het ook gezegd worden.

Na 20 jaar ligt er een geslaagd plan op tafel (goedgekeurd in vorige legislatuur) waarbij de vijf tot op de draad versleten woonblokken plaats zullen maken voor drie bouwvolumes welke het historische stedelijk weefsel herstelt. 

 

La Rupture Urbaine 

De hedendaagse opvatting van het traditionele bouwblok herstelt de breuk die de ‘5blokken’, zoals de site wordt genoemd, veroorzaakt. De bouwblokken volgen het ‘countourbouw’ - principe waarbij open publieke ruimte wordt afgewisseld met ingesloten groene ruimten voor de bewoners. 

 

Protest 

Het project wordt niet door iedereen gesmaakt zo blijkt. Een aantal buurtbewoners trekken ten strijde tegen de verdichting wat deze plannen ontegensprekelijk zijn. Het klopt dat er minder publieke ruimte overblijft, maar men moet zich ook de vraag durven stellen of deze publieke ruimte ook kwalitatief genoeg was. Als buurtbewoner kan ik enkel opmerken dat deze vandaag weinig gebruikt wordt en zeer afstandelijk en onaantrekkelijk aanvoelt. 

 

Zoals diverse studies naar deze typische bouwtypologie van de jaren 60 al aangaven, ligt het falen van deze projecten bij het feit dat dit ontworpen werd als

een eiland, zonder relatie met de context. Door de positionering van de 5 bouwblokken ontstaat er geen natuurlijke passage. Integendeel, historische assen doorheen deze site worden abrupt onderbroken. Het nieuwe ontwerp slaagt er in deze assen te herstellen waardoor de nieuwe publieke ruimte, weliswaar minder in oppervlakte, kwalitatiever zal aanvoelen als onderdeel van de wijk. 

 

Gezien het om sociale woningen gaat kan u zich afvragen ‘en wat met de mensen?’. Behalve het feit dat de woonblokken zich in een zeer slechte en ongezonde staat bevinden, is de OVM Brusselse woningen, eigenaar van de site, bezig met herhuisvesting van de bewoners. Ook in het nieuwe ontwerp zullen er voornamelijk sociale woningen worden voorzien.