Nieuws

Carla Dejonghe: “Laat de MIVB de kleine Brusselse treinstations uitbaten”
Carla Dejonghe is van mening dat de MIVB-stations als Meiser, Evere, Mouterij, Haren, Congres,  Etterbeek, Merode, Kalevoet, enz. zou moeten uitbaten. Ze denkt aan de commerciële uitbating, de zichtbaarheid van de stations in het straatbeeld en hun interactie met de wijken. Deze kleinere stations kunnen hubs zijn. “Het is eigenlijk een oude vraag die ik in een schriftelijke vraag aan minister Van den Brandt opnieuw heb voorgelegd. Ik zie hier een opportuniteit waar mevrouw Van den Brandt, ten onrechte, denk ik, niet over de bevoegdheidsprobleem heen wil of kan denken. Er was een federale voorzet die ze kon binnenkoppen, om het in voetbaltermen te stellen."

 

De voorzet van de federale minister

De aanleiding is een schriftelijke vraag die Carla Dejonghe in september indiende in het Brussels Parlement. In een interview in La Capitale (30/08/2021) stelt staatssecretaris Thomas Dermine de Brusselaars gerust qua aandeel voor de hoofdstad in het grote Europese relanceplan voor wat België betreft. De federale regering zal ca. 30% van de 1,25 miljard federale middelen in en rond de hoofdstad investeren. De staatssecretaris denkt hierbij onder andere aan de valorisatie van de NMBS-infrastructuur. “Heel wat voorstellen van de NMBS gaan over het beter benutten van secundaire treinstations in Brussel, die perfecte intra-Brusselse oplossingen bieden”, stelt Thomas Dermine. Hij voegt er aan toe : “Maar dan moet er met de MIVB worden samengewerkt”. Dat heet dus een voorzet.

 

Voor voormalig MIVB directeur Alain Flauch moet dit als muziek in de oren hebben geklonken. In Bruzz (11/12/2019) blikte hij hierop terug: “In 2005 al zei ik aan Marc Descheemaecker (de toenmalige topman van de NMBS, red.): 'Je hebt 28 stations in Brussel waar je niets mee doet. Draag die over aan mij en ik zorg ervoor dat ze bekend raken, dat er een herkenbaar uurrooster komt, enzovoort.' Maar het bleek erg moeilijk. Descheemaecker vond dat ik zijn speelgoed afpakte.

 

Het MaaS

Thomas Dermine nodigt in zijn interview alle spelers uit om creatief vooruit te denken en samen te werken”, meent Carla Dejonghe. “Ik had dan ook een creatief antwoord verwacht.” Carla Dejonghe beseft dat de MIVB uiteraard niet zomaar zelf voortuigen op het spoornet kan laten rijden. Wat ze voorstelt is de stations als infrastructuur beter integeren in de stad en het MIVB-net. Formeel weet indereen dat je met je MOBIB-kaart op de trein kan, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. De treinstations zijn onzichtbaar en daardoor weinig benut, wat opnieuw geen aanzet is om ze meer te bedienen met treinen. Het kan station per station bekeken worden. “Minister Van den Brandt haalt tal van goede initiatieven aan voor betere samenwerking. Terecht. In mijn visie zijn die stations potentiële mobiliteitshubs in het MaaS waar andere vervoersmodi, privé en publiek, op moeten aansluiten. Vandaar mijn vraag aan de Brusselse minister: kop de voorzet van minister Dermine binnen en vraag de overdracht van het beheer van de stations. Het is een kans.”

 

Volledige vraag en antwoord van Carla Dejonghe en Minister Elke Van den Brandt: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=153823&base=1&taal=nd